FORDABLE PLACE

Blowing down powdersnow from a pine branch
onto cold, light grey shadows; in the wilderness

(The verge of the ground a reminder of Our gathering.)

Gently gave Water and Wind Life to the cloud
meanwhile snow journeyed in a concern to remain
upon forest hills stones; to be glanced towards the edge

(Finding Now in the stillness,
in a fleeing movement:
All gone and awaiting time.)

Somewhat hesitant break runnels through the ice,
somewhat insolent, asking: When do We reach Home?

This so grievously lovable clarity’s Winterglade
is surely leaving its Answers in the abstruse
alike streamcaressed stones over the creeks have stayed

in the frozen years

Demand our new freedom, as all other time is stricken.FORDABLE PLACE

NYGAMMAL OCH NORMAL UPPLYSNING

Verkligheten och Sanningen är till för att inhämtas med Vetandet. Med insynen i de mest grundläggande kunskaperna om Livet så är det inre levande och värdefullt. Någon annan stig finns inte.
Det finns en del att lära sig om att i klarhet kunna leva rätt efter sina instinkter och insikter: Det första är att man behöver veta “allting” innan det går att räkna fram och inse det minsta rätt. Det andra är att livserfarenheter endast är värdefulla när dessa kan användas till vår Godhet och Ära. Det tredje är att äga Vilja och Renhet till att leva högt med Verklighetens villkor.

KROPPEN
Som levande i en kropp här på Midgård har vi något mer än alla “andevarelser” som existerat; nämligen vår formbara kropp vilken är det värdefullaste som finns för vår Önd och vår fortsatta livsform på Asgård. Kroppen formar vår Önd och gör en kopia av denna. Kroppens renhet är ytterst värdefull då våra kroppar i denna värld har format många andra världars liv; samt den lilla aktiva andevärlden i denna värld. Vi kan nu eller senare välja vårt inre från vår önskade topp i livet, men vi blir då även till den personen vi då var i vår kropp, men vi kan därifrån givetvis fortfarande fortsätta att växa stort i vårt inre.

Människorna har en del egenheter i intellektet och i sitt känsloliv, vi har även kroppsbehåring och annat vilket av naturliga anledningar är drygt till hälften likartade många av djuren på denna planet; vilket är något de i mycket asexuella och robotliknande utomjordiska varelserna söker och saknar i sig. Att skallighet förknippas med att nå dessa främmande kontakter och att medvetna ideal förekommer; helt rakade huvuden och rakade hål för hjässan är något vilket numera ofta har ett glömt och onödigt syfte.

Reinkarnationen kan i denna värld tyvärr bli till ett extremt lidande om man förlorar sitt Vetande och inte lyckas förstå Gudarnas hägn och sin målsättning med sitt eget liv när man hamnar mitt bland förstörda och lättledda nybörjare och fiender i just denna defekta tidsperiod vi nu ska passera och lämna. Vårt inre må ha varit här tidigare och kan mycket väl ha varit en kunnig och sällsynt stark varelse, men oaktat detta så blir varje reinkarnation en nydanad “fusion”, men i stort en tvunget förlorad och tvingad till en förstörd barndom, eller som syftet är i vårt fall; en tänkt kompletterande fortsättning på de tidigare liven. Själva livserfarenheterna från denna värld har ett ganska obetydligt värde; om man inte har ett uppdrag som lärare eller krigare.

Livsvärdet mellan skillnaderna i tätheten i vår egen materia som varande både en kropp och Önd är en extra möjlighet till att kunna använda vår Önd i vår kropp. Vi kan ta oss genom all annan materia och nå vissa av Världarna. Vilket är något undertecknad och tusentals andra har gjort i tusentals år. Därmed inte sagt att ren livsvilja och förmågor är hela Livet och att det skulle vara en bagatell att uppnå en normalt fungerande nivå, men det går i högsta grad.

TIDSRESOR
Tidsresorna är endast till för det fåtal vilka är tillräckligt skickliga och pålitliga för uppgiften. Det finns uppställda portaler i olika delar av världen så det är en enkel sak att göra dessa tidsresor, men att röra sig alltför synligt bland andra tiders mer upplysta och kunniga folkslag i den högre konsten kan visa sig vara svårt att oupptäckt genomföra; och då är resan slut. Enklast är att söka upp personer som är insatta och gömma sig som en “dövstum” iakttagare. En regel är att man ska själv ha varit på platserna man besöker tidigare, vilket i mitt fall lämnar föga värt att sakna.

I min egen handfull tidsresor i detta liv, vilka oftast gjordes med två andra personer, så uppsöktes andra och även oss själva. Vi har format och även hindrat ett par händelseförlopp, vilket har gett oss blandade resultat. Har återhämtat vissa kunskaper i andra tidsåldrar, letat mig fram till kraftplatser och även uppehållit mig i en skogsstuga och arbetat i flera månader. Allt detta och mer för att återkomma till tidpunkten jag reste från. Första nya gången är alltid den intressantaste och numera är viljan svag till att göra några fler resor. Det går givetvis att resa framåt i tiden; vilket gör att man i verkligheten kan vara död sedan länge i den tid man undersöker.

Vet man slutresultatet lagd i tiden så finns ingen större anledning att öda tid och kraft på att försöka ändra något då ens handlingar i sig kan visa sig vara just själva orsaken till slutresultatet, vilket alltid finns fastslaget. Man kan kortfattat säga att okunniga människors allra högsta önskningar är vår normala Verklighet.

UTOMJORDISKHET ÄR EN LITEN DEL I VÅRA LIV
Vad det gäller vår “kidnappade” Nya Tidsålder har den nu i stort blivit omformad till en falsk “New Age” vilken är oduglig. Den produceras och konsumeras av ett fåtal oinvigda och är nu lik en teaterpjäs där våra fiender ofta intar rollerna av att vara utomjordiska existenser och kallar ibland även vår dödade fiende för att vara “den högsta”; något vilket i verkligheten betyder: Han var den lägsta. De försöker även forma ett flertal falska “världsbilder” med motiveringen att detta skulle vara frihet i val… Och helt okända och obetydliga, eller inte ens existerande varelser påstås kunna vara Gudarna själva, eller alternativt “överlägsna” Gudarna förekommer ofta… Dessa tusentals förvirrande åsikter och påståenden är ämnade att hindra att Sanningen om Gudarna når fram till denna värld och normeras.

DEN NYGAMLA STIGEN
Den långa och välkända Stigen med sökandet efter vishet och kunskaper där de flesta är fullt tillräckliga i kapacitet för att nå högt om de ärbart betalar priset, något vilket undertecknad gjort, är vad som finns samtliga att tillgå och Universums samlade Vetande är inte lite att smälta in. Inget är högre ställt.

Vad det gäller mitt ägda Vetande så finns mig föga intresse att praktisera i den högre konsten. När man länge har kunnat allt så finns där föga glöd i intresset, oaktat att ingenting är viktigare.

NYGAMMAL OCH NORMAL UPPLYSNING

THE NEW TIME

It is most certainly not a hidden secret, or for many anything that can be forgotten that the Worlds and the Gods exist. This is the most repeated, and at the same time the clearest answer our world’s history has to take care of and offer our lives. The only Knowledge that always gets claimed impossible to get affirmed is left for humanity more clearly than anything to see. The most likely and the only really valuable for us all is true.

The New Time that soon will emerge, or rather re-emerge, is one in the line of the Gods’ reincarnations that like a law and rule again will continue shape our world. This time, this must be mentioned, this has been much harder to manifest as the earlier reincarnations of “The Seven Gods” failed to show about four hundred years ago. Anyone who would search for the Knowledge will clearly come to see simultaneous changes that have occurred during thousands of years back inside the people and our Culture in all parts of this world. These mildly put revolutionizing occurrences left traces no one can continue to ignore or cover over with any kind of manipulations.

The Knowledge and the traditions real functions and use will be brought in to a new reminder. With this follows the re-established, improved and repeated renewal of this world. The forming of the high cultures and the correcting recovery of the Knowledge, or sanity if you so wish, are undeniably essential need to humanity as the only possible way back to a healthy honour and dignity in life. The consciousness about the Gods’ existence is also the only self-defence for humanity’s survival. (As always these very simple and clear facts will be fought against in all conceivable ways in the War.)

Ignorance is a deadly weapon and the strongest inner foe, which already done what should be completely unthinkable in all countries; inside our owned societies. The War of all Wars works itself in the open and hidden with certain people, or beings if you wish it mentioned like that, who are mostly unknowing tools where the little parts of Truth they do know of is close to nothing of worth for these; the foes’ shaped and used scum, seeing as this would comprise the fact that they are nothing and lack all rights in our world. We are all forced and involved partakers in the War of all Wars, which to sum it up is about the Might over our shared existence: Our life or our death.

This world now looks mostly like something made to snare anyone that searches after Knowledge and freedom, but this is an illusion aimed at the poor in Knowledge and that state will soon be a bleak memory. The possibilities with using presages in order to prematurely arrange after constructions are being used to the maximal and have shown themselves to be a weapon of unparalleled strength. Undoubtedly has Viet suffered severe defeats long enough, but we now have the greatest gain of truthful; real and working presages until Ragnarok. We must all hold our lives awake inside the Knowledge about the Gods and the War, as there is no choice to be made.

Beyond our Gods that can protect us there is only filth, dumbness, suffering and a final death.

THE NEW TIME

NEW YEAR!

I reached my goals for this year when it comes down to showing up with some productivity, granted be that it was for the most part writing as far back as seven years that went into small print and production. I also managed to reach post number three hundred and got over five thousand followers on this blog/homepage. And, I started up www.asatruth.com again with a dozen posts.

The two books I made this year with my translated poetry; AS ONE and HUNTED IN INVIOLABLE BLOOD has been read by a few thousand and understood by too few, they will of course be read by many more; and much more interested people in the future. I also did a book in Swedish with poetry; I KLARHET     IMMA (IN CLARITY     MIST) and I had my second photo exhibition under the name 1 SIGFRIDSSON; called DUSSINFOTO (DOZENPHOTO). As my grand finale for this year I did the magazine: NEW TIME (THE SOLSTICE WELL) that gathered some of my articles, naturally I found some minor mistakes here and there after it was completed…. O! I continuously avoid perfection. 

I’m rarely as productive as I would like to be so I’m pleased anyway. (Honestly, I’m a bit humoured by how I always wait so I can start up from zero with everything I have done in my life. It has to do with that I would get bored and leave it if I didn’t keep it a bit shaky and interesting until final day of production. It gives it that unique one of a kind touch, perhaps or perhaps not… I can always fix it in the mix some other rainy day.)

I still buy and sell a few books, records and other crap now and then on the internet. I find it curious that many believe that I must be a “fan” of what I “trade” with… Trust me, I’m not a “fan” of any junk-culture. As far as I’m concerned it can all burn and be erased from this world. Why do I even touch it? It keeps my mind occupied a few hours here and there every second month or so. Maybe I just need a small hobby to avoid going out and stabbing people? (By the way, I have stopped with this small trading, I might sell a few things once or twice more…)

Earlier this year there was some goofy literature magazines that complained about that I gave them material through e-mail without treating them as very special individuals, as they all are so important that I just have to send them a few words each for their magazines that I would never read, at least not without puking. Why send them anything then? It is merely for spreading my material around a bit. I really do not wish to be in any of the junk-culture magazines. I have stopped sending out material altogether now, not a copy was sent out of NEW TIME (THE SOLSTICE WELL). I might send out something in the future, but I doubt it. (I might become forced to, for some reason or another…)

You know, if the world was perfect then I would sit and dream and write aesthetic and fragile poetry all day long. I would have some peaches with cream and some cold mineral water and then go out and smell the forest after the rain in the Spring/Summer/Autumn. Etc. I do not sit and daydream as the nightmare of the present reality in this world will take over in a few seconds… Now there is a Winter… I do not have any papers to write on… On the positive side I do have some cream in a can… It is fattening.

I figure that I’m now about 0,001% of what I should have been some twenty years ago, that is slightly depressing. At least I’m on the map for the New Time and that is more than most who lived in this sad middle-period of time have. Next year will be mine.

I will raise One fulltru-glass on New Year as a first, last and always.

 

1 S

NEW YEAR!

RESTORING WITH THE ORDER OF LIFE

RESTORING WITH THE ORDER OF LIF.

Welcome to some more awareness of reality and what we all in the future will be.

Without at least the basic Knowledge of the Gods and the Worlds existence, there can be no such thing as freedom, or anything valuable in life, to be found here in Midgard.

We are near another new time and it will come to leave us with nothing close to the current state of this world. All illusions will die and life will be worth living. We will need to practice a zero tolerance for anything less than Truth.

Our cultures, or rather the ruins of our high cultures, will be restored. The high cultures, that is the only cultures to be more precise, have extraordinary Knowledge within them: True might and Life itself. In this present lack of the most basic cultivation for the majority of humanity; the Order of Life will take over.

What matters first in all human life is to find the Gods and then yourself. There is no chance for you if not with the Gods. We are not animals roaming the woods for food and shelter without any system to it. We are not animals following deranged lies from a fake “god” that wish to exterminate us. We are children of the real Gods in a system that was structured for protection, survival and our progression; the higher Life itself.

When Truth about human life here is so clear to see for anyone that would care to look at history with some common sense, even though it is hidden for the large part, then there must be something seriously wrong with people. To just settle down with explanations like: “The Gods are not real, they are mythical, so we say… People in the old days were so dumb that they believed them to be real.” That the funny farms are extended to everywhere can never be more visible when a “mind” can be made tiny enough to puke up brainwash like that.

There is nothing normal or good about being led to act against yourself. First the mind and then the body is being raped to become a nothing. Would any sane being care about our foes if they knew our Gods are real? I know that nobody would care the slightest. We will find propaganda in writings aimed at the Gods being just imbecilic; still it leaves a mark for the weak in mind that get easily affected by words. Most can believe only what they are capable to understand, which is perfectly understandable… What we do not know of we cannot really understand fully. That is why there is a teacher for these things.

Life in this world is a defending of our afterlife. It is of importance that the reincarnated are awakened to who they really are. That means that everyone around them has to stay informed and not drag them down. Some of us that lived in Truth and Honour in a somewhat grand past do little to hinder the degeneration of life around us here and now. It is hard, we will be worked against for a while, but our silence would be our death. We know deep down that life is a harsh reality set by ancient rules that if understood right is the highest good. We know who our Gods are.

What matters is what people are on the inside and have knowledge of. To sit in awe over ancient times, buildings, works in metals, clothes or other objects, no matter how great some of it is, cannot be of any major interest now. Our life is more of value than any objects. There is no reason to sit and compare a culture against another culture, as some spend their life with, as it would never prove anything other than it partly came from the Gods work here. We know that already. All the high cultures are pretty much equal. I was in a few of them back in the day.

Life is somewhat static. Some of the Gods will continue to exist. Sadly the highest and best Gods will all die, leaving life here after Ragnarok with the “second rate Gods”, but at least filled with some first rate people. The War of all Wars will continue to be fought in every moment of life no matter what.

I would of course not say anything at all if I did not know that the Gods exist. (People that still are affected by propaganda against the Gods or national romantic paintings and such are clueless to what the Gods are. They just have images in their mind that are not real.) The Gods are here in this world again and I am one of the few that know this as a fact. I am glad that the new time will not be up to my somewhat rambling words to prove… (My English could be a little better as well… My Swedish is excellent so go and learn some if you have any complaints.) Anyhow, it really has cost me dearly just to reach this point in time where I can give out some basic information in a few articles. They say that this world is never thankful for your efforts; this world needs a change.

No matter what I say, or what you might think:

Truth is here to stay and it doesn’t pose.

 

SIGE, ORDER OF LIF, 46 (A KYR ULV)