GIVE LIFE!

Image
1 SIGFRIDSSON

Being cut new scars

Being made new deathwords

All new wither anew
Overripe means rotten

Sculpted stone is stone!
Teach the autumn leaves survival!

Cleanse me from your surfaces.

Cobweb shudder
Captured hung in pieces

Coldembraced, misharvested and patinated

At home in permafrost

Sole host and sole guest
Left burned out

Send my well documented threatening letters to Suffering
No answer

Send a complaint to the Castalian spring
Answers

Waiting

 

 

 

 

 

 

 

Moving

Our Sun rites belong to all districts
inside of Sunsigned and Treesigned

Remaining here until the Olympian

Give life, loved!
Give life in this chilled air
Give life in this sight over the district
GIVE LIFE! GIVE LIFE! GIVE LIFE! GIVE LIFE!

The Observer
cared for autographs of symbolism
and honëstly missed glad memories
all while the creeks so deeply dug
had not yet reached to the oceans

The Collector
wished for words of diamonds,
an utility game against vermin´s dancing
That the pen, the weak´s defense,
once again would usurp the feel of living

Numbing unwillingness is starved

Nightly cleansing baths

Drinking healing spring water as an obsessed

The Sun glitters over the valley 

DEN NYA TIDEN

Det är verkligen ingen gömd, eller ens för flertalet glömd, hemlighet i självklarheten att Världarna och Gudarna existerar. Detta är det mest upprepade och samtidigt det tydligaste svaret världshistorien har ägt att förvalta och erbjuda våra liv. Det enda Vetandet, vilket ständigt påstås vara nästintill omöjligt att få bekräftat, är lämnat mänskligheten mer övertydligt än någonting annat. Det mest sannolika och det enda värdefulla är sant.

Den nya tid vilken snart inträder, eller snarare delvis återinträder för flertalet, är ett i ledet av Gudarnas reinkarnationer, vilket närmast som en lag och regel snart kommer att fortsätta att forma vår värld. Denna gång, det måste nämnas, har detta dock varit betydligt svårare att manifesteras tydligt då de tidigare reinkarnationerna av “De Sju Gudarna” misslyckades att visa sig för omvärlden, för omkring fyrahundra år sedan. Den som vill söka i Vetandet kommer tydligt att se omvälvningarna vilka har skett under tusentals år tillbaka inom folkslagen och kulturerna i alla världsdelar som klockslag. Dessa milt sagt omvälvande händelser har satt spår ingen längre fortsatt ska kunna ignorera eller dölja över med några slags smutsiga och simpla manipulationer. 

Vetandet och traditionernas verkliga nytta kommer att återföras till vår påminnelse och med detta följer en ständig förbättring och förnyelse av denna värld. Skapandet av högkulturer, och ett korrekt återställande av Vetandet, eller Kunskapen om man så önskar, är onekligen i ett skriande behov för återupprättandet av mänsklighetens enda möjliga väg tillbaka till en sund ära och livsvärdighet. Medvetandet om Gudarnas existens är även det enda självförsvaret till mänsklighetens överlevnad. Som alltid kommer dessa mycket enkla och tydliga faktum att försöka motarbetas på alla upptänkliga sätt i Striden.

Okunnigheten är ett dödligt vapen och därmed vår starkaste inre fiende, vilken redan utfört vad som borde vara fullständigt otänkbart i samtliga länder, inne i våra egna samhällen. Striden verkar ständigt i det öppna och fördolda med vissa människor, eller varelser om så önskas, vilka är i stort sett ovetande spelpjäser där de små delarna av Sanningen är närmast ingenting värt för dessa fiendens brukade slödder då detta inbegriper faktumet att de därmed sorgligen är ingenting och saknar rättigheter i vår värld. Vi är samtliga tvunget involverade deltagare i Striden, vilket sammanfattningsvis handlar om Makten över vår gemensamma tillvaro; våra liv eller vår död.

Världen liknar nu mest något gjort för att snara alla som söker Vetande och frihet. Men, även detta är en skenbar föreställning riktad mot de fattiga i kunskap och den tiden är snart blott ett vekt minne. Siandets möjligheter att i förtid uppställa efterkonstruktioner har utnyttjats till det maximala och visat sig vara ett oerhört starkt vapen. Onekligen har Viet lidit svåra nederlag tillräckligt och länge nog. Men, vi har nu största nyttan av ett sant, verkligt och fungerande siande fram till Ragnarök.

Det finns inget val. Bortom Gudarnas hägn finns endast smuts, dumhet, lidande och slutgiltig död.

Vi måste samtliga hålla våra liv vakna inom Vetandet om Gudarna och Striden.

DEN NYA TIDEN

DEN NYA TIDEN

ODIN IS THE ANSWER

Nothing of real interest is happening in this world.

For a few years “the less in knowing” ran around in fear of the coming of The High One. Now they have started to think that nothing at all is real anymore. That this world keeps getting dumber and even more worthless every day must change. Nothing new under the Sun?

The New Time will come. The Gods are real. (To feel I have to add that The  Gods are not any of the numerous speculations might obviously be beneath me and even life in general. Still almost everything in life is beneath me at this point in history…)

I do have these answers for you:

If you understand who Odin really is, then you will have the answers to several questions that the low are made unaware of.:

Who rules this world, where does humanity and the high cultures come from. And,… there is much more.

(Any fool trying to obstruct these simple facts is a filthy liar and have absolutely no rights to any kind of life here or anywhere.)

ODIN IS THE ANSWER

ODIN IS THE ANSWER

ON SKY 27 IIIIIIIIIII

ON SKY 27 1

ON SKY 27 1

ON SKY 27 2

ON SKY 27 2

ON SKY 27 3

ON SKY 27 3