VÅRA LIV, PROBLEMATIK OCH SJÄLVKLARHETER

Våra liv handlar om vilka vi är i grunden och vad vi kan nå fram till att bli. Allt vi är och kan uppnå finns i vår tillhörighet med Gudarna och när detta är i Seden så är det värdefullt för Livets erfarenheter och blir ärat och kvar. Vi hyllar detta som Makternas och vår existens i Livets högsta lag;
Livet som är värdigt att leva.

ALL PROBLEMATIK HAR SIN GRUND I OKUNNIGHET
Att våra alltför orenade fiender, sedan deras oönskade blandning här för några tusen år sedan, har sina ogiltiga anledningar till att motverka våra värdefulla olikheter och identiteter inom alla Gudarnas rena folkslag; hindrande vårt världsarv och vår ärbara historia med syftet att nedslå allt säreget, värdefullt och älskvärt, ska synas noggrant och öppet i Den Nya Tiden för att därefter dömas.
Fienden följer en plan med skräpkulturen: Huvudsyftet är att hindra att Sanningen om Gudarna blir efterlevd i vår värld; vilket när Vetandet och Reningen väl är genomförd igen kommer orsaka att dessa har ingenting att leva på i vår värld och de få överlevande kommer att ivägsändas. Dessa varelser genomdriver, vilket de länge har gjort, sina illdåd med att få dessa att verka osannolika, eller alltför äcklande att vilja vidröra detaljerat; men sammanfattningsvis är det självfallet den värdelösa icke-Asatron, dvs. skräpkulturen, vilken har lämnat sin sorgliga påverkan, format identitetskriser och ständiga meningslösa konflikter bland folkslagen och utifrån detta styrs de skrämmande följdverkningarna fram. Fienden vill desperat synas vara oantastliga, vilket är varje frisk varelse en storartad komik, medan de ständigt utför det lägsta tänkbara mot de normalt rena och upphöjda folkslagen i vår värld, och detta måste för alltid hindras.
Att fienden vill påstå att det är godhet i att nedbryta all kunskap, heder och vett i folken; så att dessa blir passiva, smutsiga, lättkontrollerade och lättare att döda, är inte en godtagbar ursäkt.

DEN KOLLEKTIVA STATUSEN
Ett stärkande av den egna identitetens viktiga och ofrånkomliga kollektiva status ska aldrig ske med ett oskäligt och osant nedvärderande, eller övervärderande, av andras identiteter. Värderingarna för våra egna liv ställda i jämförelser med andra existenser är nonsens och leder fram till undermåliga jämställda prestationer vilken hindrar progression och ger en vriden och felaktig syn på den egna identitetens inre-yttre framtidsmöjligheter. Vi ska samtliga tillåta oss att vara fria och verkligt individuella varelser, vilket är möjligt först efter att ha funnit oss själva; vilket är mycket enkelt med Vetandet. Vi ska leva det rika innehållet i Arvet från Gudarna och de möjligheter vi har i Livet; i Midgård och hemma i det högsta i Asgård. Den överlevnadstaktik vilken i Mellantiden gjorde att många presterat vad som krävs för att högst skenbart kunna överleva sin existens i en meningslös vardag ligger döende på ett slagfält med alltför få vinnare i nuläget: Detta med att faktiskt leva och dö i ynklighet; vara ett meningslöst och okunnigt ingenting, räcker med insikt därom varken mig eller någon annan i längden. Det handlar inte endast om att utföra hjältedåd som den enda storslagna utvägen från sin värdelöshet: Allt i ett högre liv handlar, som sagt var och är; först om att ärligt bli till sig själv med allt vad detta kan innefatta.
Ingen kan undkomma att vi behöver Vetandet om Gudarna, Världarna och Livet, för att kunna bli fullvärdiga och fungerande varelser och leva i vad som krävs till vår överlevnad och seger.

ALLA MOT ALLA?
Att önska och göra vad andra säger och gör, eller bara vara en fåne som tror sig delta i “revolutioner” med ryggdunkandet från fienden i det veka nedbrytande samhället. Detta är oönskade missanpassade beteenden i dessa defekta, kontrollerande och splittrade icke-samhällen där flertalet saknar normalitet och Vetande, medan verklighetsanpassade normala värderingar ses som väldigt svårförståeliga och närmast ouppnåeliga… Som ett exempel har vi alla dessa vilka har lurats till att medverka i illusionen om ett slags; “alla mot alla”, inne i ett urskillningslöst och vettlöst tillstånd där utövaren själv hamnar högre upp om den inbillas psykiskt att den drar ner allt den kan komma åt… Vilket är ett felslut av stora och livshotande proportioner på flera sätt. Saken handlar uteslutande om ett missriktat hat från missnöje med individens egen och kollektiva avsaknad av status i det nuvarande kollapsade tillståndet i icke-samhället. Detta kommer från fiendens undergrävande falska hatspridning; att inte rikta äkta hat rätt mot våra fiender vilka har format dessa pinsamma och splittrande beteenden i alla dessa icke-samhällen är utan all mening.
Få har sett klarhet i alltför mycket när de är så nedslagna och bortkollrade att de har letat efter “sanningar” nere bland fiendens meningslösa skrifters ideologier vilka övertydligt är mordvapen mot att nå klarhet, insikter och överlevnad. När de drabbade av skräpkulturen har lurats till en inre-yttre vägran att nå fram till sina självklara och enda mål i Livet med Gudarna; som om att livet självt då skulle kunna bli statiskt och ointressant, då är detta en chockerande verklighetsfrånvänd okunnighet över vad som finns för oss att kunna nå till och ta del av.
Ta in och hem att verkligen leva medvetet med Gudarnas Svar om Verkligheten: Svaren vilka är grundläggande för allt i vårt liv i denna värld och långt mer.

SJÄLVKLARHETER FINNS!
Innan någon kan bli en människa ställd fri över okunnighetens lidande, vilket genant nog enligt fiendens fabler skulle ge en hånande tröstlön med “karma” i en slags stor gratis återbetalning med kunskap och glädje, så krävs det ett dömande och hindrande av fiendens ovärdiga normers stanker och giftspridning. Verkligheten gnager sig till sist in i de naiva, eller så går dessa under mot de kontrollerade kollektiva “värderingarna” och de drabbade får en livslång förnedring i en hopplös skenvärld och tror att allt som ger sorg ska löna sig i längden… Går det att bli dummare än att inbillas att om man beter sig gott mot våra fiender så kommer man att få en belöning av dessa?
De flesta vill innerst inne ha ett ärbart, rent, högt, rikt och intressant liv, vilket är dessa komplett omöjligt att nå med de felaktiga grunder vilka byggt fram den defekta och i allt frånstötande “normaliteten” i inre fattigdom och de ständigt ointressanta händelserna i Mellantiden; denna i stort sett väntande och värdelösa tid mellan Gudatiderna där de flesta tvingats anpassa sig till felaktigheter och ofta gömma sitt eget liv i ett trälande producerande åt fiendens illa dolda syften. Allt kan verka vara meningslöst i en tid då många länder deklasserats till att se ut som att dessa har för alltid fråntagits sina möjligheter till fortsatt högre liv och sina egna ägda och passande delar i Kulturen och vår värld. Dessa icke-samhällen har i stort endast olika ointressanta maträtter och klimatskillnader till olikheter i skräpkulturens löjliga mono-samhälle att diskutera och jämföra med varandra.
Världen blir ointressantare, fulare och fattigare, för varje dag som går nu.

SJÄLVKLARHETER SKA SEGRA!
Makten i denna värld ska naturligtvis vara där den tillhör och vara till glädje, nytta och självklart hägn för vår värld. Verkligt hög och ren bördsrätt från Asarna och verklig auktoritet ska regera i de som vill vår värld allt väl och har mest Vetande.
När identiteterna kommer att rättas och rättvändas i Den Nya Tiden blir vår medvetna frihet en självklar rättighet med insikten om att vi är levande med Gudarna; och att det är Viet som har en framtid i vår värld.
Det finns föga nytt att komma fram till annat än att vi i Striden omgående ska rena denna vår värld till Den Nya Tidens stora glädje.


VÅRA LIV, PROBLEM OCH SJÄLVKLARHETER

INSIDE THE WAR OF ALL WARS

This world, known as Midgard, holds no secrets regarding the Gods and humanity: All people hold the Gods under different names as their Fathers and Mothers; simply because they are.

In the War of all Wars against the pitiful and at the same time “evil and alien monotheistic lies and other perversions in thought and deed” that are attacking our world with their “saving” called defilement and their “love” called murdering. To our hated foes nothing is of course “holy” apart from dragging on with their sickening and filthy existence on our expense. Lying is their strongest weapon and what they are to blame for will astonish the mindless in this world as they have continuously brainwashed, raped and slaughtered the innocent in every moment of their unwanted time in our world. Their “great” past is long gone when they were allowed to follow the Gods here, and their deceit and imbecilic thoughts that wish them to be superior in our world and rule it alone, will be like them: Nothing. While being obviously inferior in everything “godlike” or “human” in any of the higher values like truth, beauty, progression, morality, higher emotions and honour; making the only thing that still keep them alive here is to drag humanity down into their deranged filth by making many people equal to them.

Those, that scum controlling “monotheism” and many other widespread perversions, have dared to call their recently killed and parasitic leaders by the name of a “god”. Their defect and deranged offspring are all born out of rape, and within this garbage there are “angels”, hiding away their evil and low-life identities. (Their leader, known for a fable about being hanged on a cross; in order to overtake the symbol of Yggdrasil, was decapitated by Allfather Odin himself, just before it could be “reborn” to parasite more on this world. This was witnessed by me and others. In reality this will mean that their fake “religions” are not valid anymore. This is one of the happiest things to have happened in many years. Odin did also, some forty years ago, place a binding curse that cannot break on their “highest” leader, a sub-human animal that pretends that he is God and Allah himself, which will make them both die at the same time. There are some other things that have happened over these last fifteen years that will be mentioned in the future. Time has been changed by Odin. Time is not incidentally the meaning of his name.)

  1. We will see the end of these dirty and fake “religions” that have been forced upon this world; they all come from another world that tries to overtake our world.
  2. We will see the end of all putrid ideologies that are to no good use at all. Doing anything inside the Illusion has nothing to do with reality and will soon be forgotten.
  3. We will see that the weapon of junk-culture has been nothing other than to humiliate and slay humanity for the main reason that people would not have enough power and mind left in them to stand up and fight for what is good and right.

Without the most basic Knowledge about the Gods, you really have nothing. The War of all Wars rages on inside the fooled minds with sickness and grief; and then death as the reward. To even mention the obvious fact that the Gods are the only answer to Life itself for humanity and all valuable history in time, as well as our own survival, can simply never be seen upon as something to question.

Nearly everything in this world, be it any belief in blood, the given technology, be it in force-fed propaganda, or even down to dumb entertainment, is largely used as a weapon to change natural behavior, cloaked in fake and foul beliefs; be it in “the available choice for the foolish” or as “the free will of the ignorant”, it is all to be trashed. To pretend that this present junk-society we are forced to live under in this world will go away by itself when you understand the War of all Wars will not be enough. But, it has to start there.

The Gods have been seen, and are still seen by many, as too high and mighty to follow and many feel, or know, that they are made into becoming unworthy; meanwhile the attackers of the Gods and humanity are seen posing around with stolen philosophical questions wrapped around meaningless words bringing their victims existence down to shared filth and nothingness. And, it is still currently seen as profitable down in the daily and common sheep-life to follow what uses you best with the sweetest and empty lies from the Illusion.

There is no wonder why these revolting parasites on the Gods never will, or can be able to, shape anything of value to life. They are hiding everything of real Knowledge right in front of our eyes beneath tons of ridiculous propaganda to keep their grand Illusion alive with them. Having control to the point that they force the Gods own children to blame the Gods for their deeds and at the same time bragging openly about their power to defile and make morons out of large parts of humanity; when it suits their needs or pleases their insane vanity, which it always does… It pleases them to show their “power” by making people into what is naturally furthest from them. Meanwhile; their captive’s slander the most basic Truth about the Gods, again and again…

The Answer:

Allfather Odin and the other Gods will restore Truth here forever.

The Gods exist as every being on this; their planet, once knew by having seen and understood. Partly human, and in their reincarnated times alongside us all here. This undeniable Truth will appear for everyone to know and live by again. Know and remember that those that know that the Gods exist are many and we will not stand to be silent, or stand to be spoken against, for we have all the rights and with it comes all the real might in our world. You have hereby been informed that the Gods are here in this world again. There is no turning back! Be glad! Life is here!

Leave the forced upon Illusion and its lies behind.  

The War of all wars will end with Ragnarok.

The New Age will rise itself again and Truth will reign.

 

THAT FAKE “NEW AGE”

I could save you some years of hard work here and there if you would care to listen. I have studied the junk-society with my real knowledge for these last two decades. Correcting all the mistakes for “fun” in most of the written and unwritten material, looking at the propaganda from our foes in different constructions and lies, crying at and sneering at controlled debates in the media and much more… Rarely could there be found a thought that was worth thinking. Or a mind that could really think in this middle-age, it is sad but true. I already knew how the behind the scenes in this world work since long ago, but it really is worsening day by day. If your crime statistics can be constructed to say otherwise, then you don’t know what crimes I am speaking about here…

I took some “working vacations” and studied what is wrong up-close; also went and searched here and there a few times during the years. It gave less than nothing as it truly is a big nothingness we see in the mainstream society. Experience is overrated, believe me. Outside the Truth, that would be outside the Knowledge of the Gods and the worlds, there is just the made of dirt and their lies to warn this world about. Not that most people would listen and get their own life, as most of them are brainwashed into not caring for what is right or wrong; and as long as it’s not presented on TV as correct to follow. You have to talk nicely to these people or their ears will shut down. I will let others do that sweet talking. I will not bother with them in person anymore. I do care about these people at their core, I just cannot stand their current sickness, that is why I only write for the sane instead. You will not be seeing me on TV. I am way too high up for that.

The real New Age, or rather: New Time, is of course the Gods coming back here to Midgard, that is known as “Asatru”. That is more or less the explanation everyone need. There is no point in commenting on the matter much more.

OLD TRUTH VERSUS OLD LIES

Anyway…, let me just state that our foe surt is still forced to come up with something “new”: “A lie that is bigger than the Gods Truth”, as their filthy “monotheistic” weapons will be crushed completely and with it the retarded ideologies that went with the Illusion that was built on others trust and blood. No difference to be found anywhere in all crap they make, they become the same kind of scum pretending to hold water. Our foe is still trying out different lies inside the fake “New Age” to see what will do most damage to our world. When it all finally will fail they have at least spread around their names in it, a little here and there as it would be invisible where the whole “New Age-garbage” came from… Trying to force people to remember them, but this will gladly not happen anyway. The few thousand that still have a little interest in the ridiculous and fake “New Age” are left to look for loop-holes to explain away all the mistakes and lies they sell as venom. Explaining away anything would be quite easy for them as they live on their lying and twisting truth as their profession. We with Knowledge can safely say that there is nothing to be found in that stealing and misusing of the Gods worlds and cultures; owned as well by the people that had and have higher knowledge, twisting “New Age” into an untouchable mess for any sane being. Just avoid it at any cost.

The lies spread around in the fake “New Age” may for some look like “white lies”, as they’re there to prevent our foe from looking like the pervert and liar he really is, and making another fake foe, like they always do. This time it will be “from the stars”… By the way, we are life from the star called the Sun that gives this world its light. We are Sons of the Sun God and it is embodied in Odin as a symbol under various names in all our cultures. We come from the Star. The shining light that gives us all Life here; the Sun. Do you understand? The current ridiculous being they have promoted as being their foe for thousands of years is our foe, that fake will not be working for long anymore, I can promise you that. This present society is far worse than death to live in. It is keeping people from having any real honour and intellect and then calling it their free will and progression… And that has worked for our foe through the ages with different angles, which is just unbelievable… It is so unbelievable that it is the Illusion itself.

These are more or less still cavemen, as anyone can see, that we are speaking about who are greatly helped, and used by higher beings that try to invade and conquer our world. They do see people like objects and as “dirty animals” compared to their “greatness”; but they are not that big and great and they are as much part animal as any other “alien” or “human” out there. To imply that the Gods are alien beings from other planets is only partly true. Reality is that the Gods grown themselves deserving in a long tradition and have parented many other beings in other worlds at the same time. Much has come from this world that have aided and built other worlds. We are of course all part of alien and animal life through the Gods blood. Did anyone really not know that?

There is something very wrong with our foe and his “gen-ethics”, that is for certain. He owns absolutely nothing in this world and his only “creation” left here is the dirty seed through some “women” that he managed to rape in the past. Everything he uses is stolen; a filthy nothing that preys on others work and he will refuse to acknowledge and understand that he is just an inferior puppet. So, we must help jehobah understand this fact in his last days alive the only way he is able to understand. Do not feel sorry for him. Give that monster nothing.

(A “lie” is of course a scythe. Not to be confused with a Scythian… What we are speaking about here, and for convenience call a “lie”, is a non-truth. Just to let you understand.)

BALANCING THE EVIL NONSENSE

We all have one life to share and spare with us in our own life. Life is not some kind of a magical test that is just here to aid a bigger cause set above from the Gods… Forget that. We are not “paying” for any kind of “karma” in some kind of levelling of all life to be victims of being pitiful and mediocre in a positive and negative balance.

As an example from reality: If an accident happens, arranged to make the victim a complete fool by placing in visions that he can spread a message of the “light” he saw, it is just not reality. It is much like our foe and the geeky and faked “spirit possessions” they perform when it will seem to be needed for other causes; like strengthening all the lies they live on. A “spirit”, or in some cases a person with some powers or just some lent in powers, will pretend to be this invisible evil. It is often done in a comic book way, playing a charade out of useful boredom… Then they will get one of their so called mindless “priests”, or some kind of “new age-spirit-chaser”, to win over this “evil being”. It will prove what for this world? That they really are good and stronger than evil? Right… Never wondered why this evil nonsense they still are able to pull in our society and its attached junk-culture attract so ridiculously few? And that is what our foe really is fighting so hard? A bunch of dumb and insane freaks that extremely few wish to have anything to do with? They must really be insane those evil guys if they actually believe they stand a chance to win the War of all Wars… Well, it really proves they are on the good side against what must be the supreme evil, or in reality the supreme good; like We truly are. We are their “evil enemies”, of course. The difference is that we own this world and have all the rights here. Try some common sense and use it in all honour. It might be good to try it once or twice. While at it get a life living in realities.

Our foe will hide most of his evil in “good”. By that not only their tactic to pretend to be good, and training people to be false while getting increasingly sicker and extremely filthy on the inside and the outside from the lies they live in; in order to make even more weakness and evil deeds in their daily life and against our world. The main thing is that our foe actually do a lot that would to the ignorant mind seem to be good, on the surface that is. (The list is quite endless on these constructions to parasite. More or less they have taken complete control over many governments, companies, institutions, etc. These are unknowingly working for destroying countries and our own cultures from the Gods in order for a mono-non-cultural society to take shape that is helpless and cannot do anything right; the victims are incapable to fight anything at all. The junk-society is now completely powerless in reality and few worthy warriors are able to arise and defend our world. That is of course the plan of making people weak and dumb. It hurts me to say this: It is easy to murder this mono-non-cultural joke, or as the victimized call it: multi-cultural society, where no real culture is to be found anywhere. Already now the easy control is slaughtering inside this garbage society forced on “the western society”, and it is copied on the rest of the world for the same reason. China and India is next in line to be completely confused and used, making the men weak and the women into imbecilic whores. It is rotten to the core. People will now do whatever they are manipulated and led to; as long it’s considered normal for their identity… I personally refuse to call any of these kind of people human anymore, simply because there is too little real human left in their behaviour. Our foes are blaming all this filth in the world on the Gods. Well, someone really is doing this evil to our world. I am very sure it is not our Gods… It is calculated evil in progress. You have to know there is a plan behind to see what is very obvious. Our foe is a professional parasite on this world since a few thousand years ago when he was born. Especially the “western society” where he is inferior in all values you might think of; especially higher morals and beauty. His inferiority fuels his deranged hate as he is vain for no real reason. He has lied, used people, raped and murdered, to the extent that we all will know it as the worst horror and tragedy in the history of the universe. Anything else dwarfs to nothing in comparison to these crimes.

REINCARNATION, DEFENDERS AND PROGRESSION

We choose to reincarnate in life’s that will seem to be the very best for us to live. At times the life we do get can get so bad that nobody would want to live in it, regardless what the gain would be. We do destroy others life’s and are getting our lives destroyed in the War of all Wars. Myself being a prime example of a destroyed life where many people close to me or just around me has been cursed, raped, violated and murdered. We are now forced down to be just the defenders more than the aggressors, but that must change soon or we are dead. It is so much easier to drag down than build up, which is sad. We are in a real war all around us and if you have not seen it by now; then you are a victim of it.

The reincarnated are targeted. They are easily the most valuable people as all of them have more life experience and “depth” in them and could, if not dragged down and hindered, make some real impact. But, too often they can get confused into believing whatever as their families will often get afraid of the new person suddenly appearing at age four or five, and this together with the society we have to live under, will soon be forcing them down to the average low-level of understanding and knowledge. One sad trick that is in progress inside the fake “New Age” is to make the reincarnated believe that we are from other planets…, and the state of this world makes that very easy to wish for, that our superiority in mind compared to most around us, can be given that plausible explanation. Thing is that most of the reincarnated do not remember much, and the little they do remember might as well be pictures planted there to spread a false message. It all depends on who you are. Having lived thousands of years can mean nothing at all if you forget it, or you just did not get to know much. I have had some extra help through the years and if there is anyone that will really doubt anything until proven, then that would be me. It can be preferred to not be reincarnated. I have really wished for that. Not carrying around an old name and problems from someone else.

Our friends and foes from other worlds that come here now and then, some doing the same tactic as people who are, or for some really obscure psychological reason wish to believe they are, reincarnated: “Please, do not see us as Gods.” Well, nobody has ever seen them as any “gods”, that is for sure… Everyone would see them as creepy looking freaks that will cause people to get shocked. Be it that some beings hide behind a stone in the woods or come in a UFO; we can be their brothers… Well, yeah, some of them can claim that they are our kin. Some others cannot have that honour.

Truth be told, my dearest friends, this world is at the moment behind in progression in many aspects as we all know it has been stopped by the foes of the Gods in time after time. We are not less in intelligence or progression than the other worlds in general; when we do get the Knowledge back that belongs to us in our world… Then, and only then, we will start to do some real good work.

Published in: NEW TIME (THE SOLSTICE WELL, ISSUE II, 47.)

A DEAD FOE

HIGH CULTURES, MIGHT AND TRUTH

Are you calling yourself free and thinking without much Knowledge of anything about Reality? Nobody is blaming you personally, but there is soon no chance left for slow thinkers and the conceited anywhere… As long as a large part of this world’s brainwashed believe that their own power is enough and no might is above them; then these will continue to sink down to the lowest of the Worlds to be punished, or just be left to die if they are lucky.

HIGH CULTURE

Our high cultures are far more than the small remains and ruins that we collectively managed to save from the foes’ filthy hands. Our born within and inherited cultures, or rather our Culture, as it is largely identical and set under different names in this world. (Just a very shallow existence or an extreme ignorant would fail to see that clearly.) The people in the good and high cultures were distinguished by consciousness, clarity and honour, so the constructed non-culture that came after that should have been impossible to carry through if the people had not had been threatened, forced and murdered. This is a well-known fact and a very obvious insight among most, but still it is avoided today among weak when there is spoken of our revenge and justice! Our lives are not others’ game.

Nowadays must obviousness as that the Gods exist get a foothold in all societies…

VARIOUS

I am asked sometimes about places where you could meet forefather-spirits, or see a being or an entity. I do know where, but that is not something one should give away. Regardless if you get the mixed pleasure to meet some of these or not, it is of importance that you will never see or meet spirits, beings or entities, if these do not wish that happening for their own purpose. Now drag some rich and real conclusions out of this. Trust in nothing that is unknown.

I have also been asked about how reincarnation works. With the choice of a reincarnation is the bloodlines followed down through the kindred lineages. Relatively few are returned here, but in this time many more than usual are here for this awaited breaking-point in time.

When it comes to Godar, shamans, and a few others with higher knowledge; it is quite like inside our very own blood in that there is a gathering of Knowledge from many of the Worlds. (This doesn’t mean they would know all there is, or even what is right.) The Knowledge is constricted by the Gods and their closest to spread. The Warriors will naturally always be the highest valued in existence, here meaning the hidden and real reincarnated teachers.

OUR MIGHT

The Truth behind most of the wars, starvation catastrophes, “natural” catastrophes, spreading of sickness, the forced migration of different people, the controlled governments, all this and much more to it that is affecting our world in general is a must to regain our rightful and complete control over. Our will to take back our own might is the key. The accessories to the attacks against our world are to a large part unknowing of what they have realized and often don’t know nearly enough to see the comprehensive Reality.

The War is soon out of its words. Force and might will stand alone until Ragnarok.

STONE ON STONE

 

NEW TIME (THE SOLSTICE WELL) ISSUE II, 47

NEW TIME (THE SOLSTICE WELL) ISSUE II, 47 – 1 SIGFRIDSSON