VERKLIGHETENS ÅTERKOMST

Insikten angående Makternas existens i Yggdrasil är den mest grundläggande och värdefullaste kunskapen för samtliga varelser i Universum.
Allt mänskligt medvetande i denna värld kommer att renas med Vetandet och åter uppnå ett liv med normal insikt, livsvilja och klarsyn.

Så länge vi lever är Vetandet; Gudarnas Svar och våra inre, fria och naturenliga lagar i blod och Önd, det vi alltid ska vårda och hägna; till vår enda tillgängliga makt, glädje och frihet, med Gudarna i Striden.

Verklighetens återkomst i Den Nya Tiden ger att vi kan uppfylla önskningar om vår egen tillräcklighet och uppnå att fria leva vidare i en normal värdighet.

SÖKANDET EFTER KULTUREN
De upphittade bitarna från Gudakulturens renhet i våra ruiner och skrifter; vilka har återfunnits i samtliga högkulturernas spår efter Gudarna och deras folkslags nya tider i samtliga våra världsdelar, är oss nu det enda denna värld äger i ett materiellt kulturvärde, med några få undantag.
(Att Arvet inte får vara ifred från fiendens smutsiga händer är välkänt, men det är nu viktigt att påpeka, och även hålla i minnet: All negativ påverkan med manipulationer har en fientlig orsak.)

Visst är att det har framställts mycket som hanterar Kulturen även i de hårdast drabbade delarna i denna värld, och att en del av det är så pass godkänt att man tvekar att kalla det för skräpkultur. I Den Nya Tiden kan Viet lämna fram äldre och nyare material från rena källor och i god tid kasta bort allt som har haft någon beröring med några felaktigheter. Alla dessa sedan länge spridda felaktiga inbillningar om vad Världarna, Gudarna och Livet innebär, har nu gjort att en stor del av mänskligheten en sista gång måste läras med normalt Vetande om Verkligheten.

Folkslagen är formade efter Gudarna med Kulturen till grund i allas vår existens. Så när klart och tydligt Vetande om Verkligheten blir misstrott så har detta, vilket tydligt kan synas i denna mellantid, lämnat stora delar av samtliga folkslag störda och döende. Viljan att vara sig själv och renad få leva efter sin egen anpassade och medfödda kultur är varje fri existens en gedigen självklarhet. Vet man inte var man har varit och vad man själv är så blir ens liv värt noll i ett sådant dödfött och innehållslöst tillstånd. Vill det påskinas att det handlar om en egoism att bli till sig själv och att önska alla Gudarnas folkslag fria till att bli sig själva, samt att motverka de vilka ständigt söker efter att deklassera och döda oss, så låt oss då samtliga vara djupt skyldiga till rättvist riktat hat och en sund egoism.
Vi äger rättigheterna till våra inre-yttre livsförmågor; vilka kan frigöra mänskligheten till att fullständigt återupprättas som fullvärdiga varelser.
Kulturen från Gudarna är allt i våra liv och vi ska nå vår slutgiltiga Seger i Livet.

DEN HÖGRE KONSTENS KÄRNA
Att samtliga större intelligenser har tillägnat sitt liv till att nå upp på trappstegen i Den Högre Konsten i årtusenden, säger oss onekligen en del om värdet och nyttan med att äga en egen kraft. I nuet möts självklarheter angående de två tillgängliga krafterna (Den egna kraften och Megin.) och de olikt ärvda förmågorna, med tvivel och ifrågasättanden, vilket skulle vara sunt och högst önskvärt om nu frågorna inte var ett uttryck för en påtvingad okunnighet och är en bidragande orsak till denna världs inre-yttre sjukdomar.
Att känna när man blir iakttagen är att ha tillräcklig perceptionsförmåga. Likaså, från det andra hållet; att kunna sända sin kraft så att den känns i andra. Detta omedvetet eller inte. Att se ljus eller mörker i andras ögon, eller i sina egna ögon via en spegel eller infångat på ett fotografi, handlar om att se en enkel tidsförflyttning vi alla kan göra genom att fästa minnet på den aktuella tidpunkten. Att spara energi i sig själv och att kunna orka arbeta, skydda sig, eller sända energier, är på denna låga nivå oss alla vardagligt. Att detta påvisar grunden i Den Högre Konsten är tydligt nog. Dessa förmågor har alla människor normalt och vi kan kalla detta för “verklig magi”, och vi har då rätt. Det är dags för denna värld att konstatera åtskilligt och enad gå vidare, oaktat att den ytliga “vetenskapen” nu inte kan nå till vad vi faktiskt vet.

Det är sant att Den Högre Konstens större förmågor och gåvor är till för oss vilka har och tar ett större betungande ansvar för andras liv och är godhjärtade hjälpare.

Sedan tusentals år är vi med de högre kunskaperna i Vetandet, och med normala insikter intakta, den enda hjälpen och livräddarna folkslagen i vår värld har närvarande. Utan oss så hade våra fiender tagit allt högre liv här för länge sedan.

MÅLSÄTTNINGAR
Självklart är att Verkligheten är överställd våra existensers enskilda önskningar och att Verkligheten finns i oss, och även utanför oss alla, i en tillfällig och påverkbar helhet och kan inläras till de friska och mogna.
Det har sagts tidigare: Den som är värdig inför Gudarna är alltid värdefull i Livet, då Seden och Sanningen är själva grunden och förutsättningen för mänskligt liv i denna vår värld; så även långt ute i andra delar av Universum.

Det är nu alltid en fråga om makt och status för att nå till, eller kvarhålla, vårt värde och vår frihet. Att vilja hävda någonting annat än Stridens realiteter är löjeväckande okunnigt och det gemensamma målet är att säkerställa vår rättvisa makt.

Slutmålet i denna vår existens är nu inriktad till att nå fram till Ragnarök.

Alla ska göra sin tillräckliga del för sin existens i Striden, eller gå under.

MORE THAN LOVE

 

Seldom do futile words about love take on a living,

but leave in defiance its new ruins everywhere.

 

Listen in here carefully now, sneerlife;

Wrong in the head gives wrong in the eyes.

Right in nothing own rights to nothing.

Shut thereafter kindly your slow snout.

 

Advice on advice writes a starving harvest

wording a wisdom stolen from nonsense

wherein tiresome words are endowed pity

so like raisins showing the full grape vine

 

We know all too well that been and had are us a wretch to harvest

so keep all your filthy, wry-legged and weakmoulded words

where all regretted ”love” always takes its way home to be hated

 

Hear the laughter at your comparing of mutual infantilities to be sane

and find you thereafter that the will to your wrongs are missing here,

furthermore that more than love is not a mystery; The name remains.

 

Rip from its hold

that cleanest emotions have here too hard been used up,

that the fairest scum creeps in line before foulest!

 

Rip from its hold that suffering and death stand all near!

 

Take to its hold

that Honour will outshine petty survival,

that only Truth does own us in real Beauty!

MORE THAN LOVE

MORE THAN LOVE

RESTORING WITH THE ORDER OF LIFE

RESTORING WITH THE ORDER OF LIF.

Welcome to some more awareness of reality and what we all in the future will be.

Without at least the basic Knowledge of the Gods and the Worlds existence, there can be no such thing as freedom, or anything valuable in life, to be found here in Midgard.

We are near another new time and it will come to leave us with nothing close to the current state of this world. All illusions will die and life will be worth living. We will need to practice a zero tolerance for anything less than Truth.

Our cultures, or rather the ruins of our high cultures, will be restored. The high cultures, that is the only cultures to be more precise, have extraordinary Knowledge within them: True might and Life itself. In this present lack of the most basic cultivation for the majority of humanity; the Order of Life will take over.

What matters first in all human life is to find the Gods and then yourself. There is no chance for you if not with the Gods. We are not animals roaming the woods for food and shelter without any system to it. We are not animals following deranged lies from a fake “god” that wish to exterminate us. We are children of the real Gods in a system that was structured for protection, survival and our progression; the higher Life itself.

When Truth about human life here is so clear to see for anyone that would care to look at history with some common sense, even though it is hidden for the large part, then there must be something seriously wrong with people. To just settle down with explanations like: “The Gods are not real, they are mythical, so we say… People in the old days were so dumb that they believed them to be real.” That the funny farms are extended to everywhere can never be more visible when a “mind” can be made tiny enough to puke up brainwash like that.

There is nothing normal or good about being led to act against yourself. First the mind and then the body is being raped to become a nothing. Would any sane being care about our foes if they knew our Gods are real? I know that nobody would care the slightest. We will find propaganda in writings aimed at the Gods being just imbecilic; still it leaves a mark for the weak in mind that get easily affected by words. Most can believe only what they are capable to understand, which is perfectly understandable… What we do not know of we cannot really understand fully. That is why there is a teacher for these things.

Life in this world is a defending of our afterlife. It is of importance that the reincarnated are awakened to who they really are. That means that everyone around them has to stay informed and not drag them down. Some of us that lived in Truth and Honour in a somewhat grand past do little to hinder the degeneration of life around us here and now. It is hard, we will be worked against for a while, but our silence would be our death. We know deep down that life is a harsh reality set by ancient rules that if understood right is the highest good. We know who our Gods are.

What matters is what people are on the inside and have knowledge of. To sit in awe over ancient times, buildings, works in metals, clothes or other objects, no matter how great some of it is, cannot be of any major interest now. Our life is more of value than any objects. There is no reason to sit and compare a culture against another culture, as some spend their life with, as it would never prove anything other than it partly came from the Gods work here. We know that already. All the high cultures are pretty much equal. I was in a few of them back in the day.

Life is somewhat static. Some of the Gods will continue to exist. Sadly the highest and best Gods will all die, leaving life here after Ragnarok with the “second rate Gods”, but at least filled with some first rate people. The War of all Wars will continue to be fought in every moment of life no matter what.

I would of course not say anything at all if I did not know that the Gods exist. (People that still are affected by propaganda against the Gods or national romantic paintings and such are clueless to what the Gods are. They just have images in their mind that are not real.) The Gods are here in this world again and I am one of the few that know this as a fact. I am glad that the new time will not be up to my somewhat rambling words to prove… (My English could be a little better as well… My Swedish is excellent so go and learn some if you have any complaints.) Anyhow, it really has cost me dearly just to reach this point in time where I can give out some basic information in a few articles. They say that this world is never thankful for your efforts; this world needs a change.

No matter what I say, or what you might think:

Truth is here to stay and it doesn’t pose.

 

SIGE, ORDER OF LIF, 46 (A KYR ULV)

 

TAKING MY BLUE AWAY FROM YOUR EYES

INITIATING.

 

Here all eyes begin

and take us from seeing

of sagacious similarities

home to the realities

 

Strewing you with thistles,

for that to be sieved is already dead

 

Taking my blue away from your eyes

A slab of meat left

 

Taking those mirrors of shallowness

Striking the laughter you gave

 

Duped remained your life

Taking you

off

 

Given you have been by the hours of light

which trickled down here through the clouds

as you were destined to among us be found,

but step by step your betrayal was nurtured

 

I spoke straight to the carrdrowned

where the bitterness of his grave met:

 

Your blanket was of a cloven glory

while Oaths gone and freely piggied

and strolled around after suckling

 

Now denied you cry in your sty

 

Eyes opening

Core falling on stone

Flower nevermore

 

Now the meat ends

Ripping Önd from The Path

To die right is the greatest

 

You have come to The Path’s end.

TAKING MY BLUE AWAY FROM YOUR EYES

TAKING MY BLUE AWAY FROM YOUR EYES