WITH CLEAR VIEW

Am a resting windfall the storm rifted and hid

next to clean ― opening ― flowing cold wells.

 

Remain being sought after and true ― All that you have dreamt of.

 

Still aiming after the lingering clouds’ steps,

after the tentative winter sun over the spruce stripe

in glances fleeing away from this place underneath…

 

(Laying thoughtful seated in the ascent,

alone reluctantly agreed to leave my tracks here.)

 

No more faking being content, poking around in Life’s shrubs,

saying gently that the hard to interpret is your ignorance;

that the core was carved hard in my last death years

 

A small misty look-in from the passed peaks:

(The hardest growth rings, rarely richly useful,

when only and always; Truth as the answer remains.)

 

In its dream state stuck the frost onto the dusted grey

spillage from the branches power ― wandered to The Gods’ might ―

entering over the grounds threshold: The skies recess.

 

Cultivated to be a Knowledgeable: An ennobled wild.

 

 

AS A FROST MOTH IN NOON-DAY THAW

Winter-shrouded wooded ground ― bitterly cold ―

plodding snowed over paths.

 

Whirling snow kisses. Helping me live.

 

Cutting in ― setting traces in time ―

hearing a frozen to death stone rapture.

 

Sensing emotions colden.

 

Future now stands here in the trace-meeting ―

knowing the inner in your voice ― in our two parts:

Let me become the most beautiful spring-freed leaf you’ve seen.

ODLADE STENKAST

När minnen livnär,

framtvingar det oförklarade att vara självklart.

Och vad som anstår vårt värde kommer Viljan att följa.

Så lite det krävs att ge liv.

*

Men när minnen illa skär:

Sökte en medkänsla; fick kalla, okunniga ord
till ett tomt skal där en oförändrat upplyst borde bo.

Så lite det krävs att ge död.

*

Du. Existens;
minnets samlade resultat från levda stunder, lyss:

Våra liv handlar om att förtjäna vår identitet.

Härled din närvaro med vår lämnade tillvaro,
häromkring tillåt insikternas sötma bli motgiftet.

Här. Vi kan rensa felen och vända världen rätt för oss.

Rygga aldrig tillbaka!
Skyll inte tveksamhetens kedjor!

Men, finn vår repulsion mot ideal utan den normala insikten:

Inne i de andra Världarna visas all vår olikhet klarlagd.

SOM EN FROSTFJÄRIL I DAGSMEJAN

Vinterinsvept skogstrakt ― smällkallt ―
pulsar översnöade stigar.

Yrsnö kysser. Hjälp mig leva.

Hugger in ― sätter spår i tiden ―
hör en ihjälfrusen sten rämna.

Känner känslorna kallna.

Framtida nu står här i spårmötet ―
känner ditt inre i din röst ― i våra två delar:

Låt mig bli det vackraste vårutsprungna löv ni sett.

MED FRI SIKT

Är ett vilande vindfälle stormen rämnat och gömt

invid rena ― öppnande ― flödande kallkällorna.

 

Kvarstår vara eftersökt och sann ― Allt det ni har drömt.

 

Siktar ännu efter de dröjande molnens steg,

efter trevande vintersolen över granranden

med blick flyende bort från denna plats nedanför…

 

(Ligger tankfull kvar i sluttningen,

ensamt motvilligt ense om att lämna mina spår.)

 

Slutar att fagermätt peta runt i Livets snår,

säger mjukt att det svårtydda är er okunnighet;

att kärnan ristade hårt in mitt sista dödsår.

 

En liten immig skymt från de gångna glanspunkterna:

 

(Hårdaste årsringarna, sällan rikligt användbara

när endast och alltid; Sanningen till svar återstår.)

 

I sitt drömmeri fastnade frosten på det dammgrå

spillet från grenars kraft ― vandrande till Gudarnas makt ―

instigande över markens tröskel: Skyarnas vrå.

 

Odlad vara en Vetande: En förädlat vild.

ATT HÄRDAS

Veknade. Stärktes.       Veknade. Stärktes.

 

Undkom mycket… Endast till onyttigheten

 att därmed ledas till mer oförglömlig bitterhet

när min kärlek skänktes bort för att få känna;

väl vetande att sorger leder fram till lidandet.

 

Påtvingad missklä livet grånat och gistet;

klart är att erinringarna mest blev hårda hjärtskrik

från upprivande flagnade minnesbilder

där den ärvda tidens vindkantringar ständigt kväst mig.

 

Veknar. Stärks. Veknar. Stärks.         (Fortfarande…)

*

Tar här det sorgfria, det livsdugliga, tillrätta:

 

Är stärkt till att infånga mitt sinnes medvetande,

inifrån ― med en kärkommen tankeklarhet ―

märkbart lättad har det nya sinnets renhet öppnats.

 

(Lugnet, Viljan, återvänder ― återställer glädjekällornas plats.)

 

Vägrar nu att härdas först när tjälen vägrar lossna;

närhelst en kall hjärtesuck blir till en hemmastadd vän.

 

Att härdas är att värna om det äkta i Livet.

 

THE WAR AGAINST THE JUNK-CULTURE

We with normal Knowledge, and far more sense, know that this world is wrong to such extents that all except understanding one’s axiomatic hatred and disgust against the foes’ manipulations and violent deeds would be a completely jaded and heartless condition. The War against this world is run, as you will all know, by the foes with invalid “religions” and false “ideologies” that have forced forward a detached hatred and other perversion against all value in Life; hindering the life-giving Knowledge and shaping a passiveness for the foes morally harmful and clear untruths. Sadly this world is now in all too much lowered by planned physical and psychological atrocities, where millions of humans lie struck down in the foes blinkers; and there with all resources hindered from knowing about and live their own identity and progression.

Nobody is what one involuntarily, due to ignorance or coercion, has consumed and produced beneath the foes’ twisted, controlling and deranged activities, which may be to a little console. But, we needn’t any consolation in a healthy society.

For those who have been used, as a rule unknowingly, into acting as products and store fronts to drag forth the unwanted and degrading propaganda from our foes, then it’s of course liberating to be able to realize the self to be fooled; that one’s life’s struggles have been completely meaningless and finally can be left, and that a real life with real value and status can take on its beginning.

We must take an open fight in all situations. Cowardice against wrongs is always to die a little bit.

THE MURDERING ILLUSION

The caused offences against our world are more than serious; we will come to be forced to pay very dearly for our coming normal cleansing and freedom, and this comes from the fact that many have been forced and lured away from The Gods and our holy Tru; traditions and The Knowledge that was given in consultation with The Folk at their shaping and in the new times, given after humans individual prerequisites and aim: This is the core that is Life itself in our lives.

The junk-culture; this deadly and hated Illusion, serves under dumbness as guilt through association, most words win; and to set in focus insignificant and completely extraneous questions that prevent the brain from collecting the only significant information for our lives and clarify what is self-evident in this world.

For many are now the normal self-preservation and the natural selection set out of order by brainwashing, sorcery, and harshly calculated reasons towards damaging causes with the support by the foes false “religion-ideologies”; and that this has in the Middleperiod appeared completely open, as if this could be fully normal, is frightening. The carriers of these junk-cultural non-identities, meaning these outside The Culture and The Gods, have imagined that they take part in some kind of social development of our societies with their tortured non-life’s its meaningless as a cheap price to pay…

To be manipulated into acting as the foes’ active or passive weaponry against our world and thereafter be slaughtered as a meaningless animal happens in very rare cases with any free will. We will not wait on for the world to be cleansed for us all and that a functioning and working freedom in this world with The Gods becomes so natural in our understanding that everything will handle itself. To place too much trust and self-esteem in one’s own safety and superiority in certain regards, true or not, can be dangerous and deadly. This has, as history shows, happened before.

It will come to be a great war against the temporary and undignified non-societies’, against the foes’ controlling false royal houses now occupied by scum, defect governments and their repulsive media, and much else, that for a last time will be crushed to all costs. We will simultaneously free all foreign collective imaginations from its ignorance regarding our heritages and retain what we all are in our core and live our collected aim with The Gods.

That we once and for all must fasten the fact that junk-culture is a weapon from our foes; a plan to lead forward our current non-societies immorality, dumbness and death, and that this is working in the purpose to cause the largest possible degradation and most painful imaginable suffering must be realized to its full extent.

BEING FORCED TO ENLIGHTEN ABOUT CAUSE AND EFFECT…

Naturally, all that becomes read, heard and seen, leaves a smaller or larger imprint. That is a natural law of cause and effect. This consumption from junk-culture affects in many ways and can be hard to find the cause to and individually investigate when this forcibly gets its outlet in different disorders and unwanted behaviours. The painfully embarrassing copying of defect behavior in “the youth-cultures” are well-known and has long been used for a weapon, which together with lack of knowledge for one’s own and others’ identities often leads to lives degraded beyond comprehension. The most repeated opinions with the role models in the false identities words and behaviours from the manipulations become thereafter to what the naïve and powerless say and do. If these want to claim that they have chosen a defect and retarded life in junk-culture by free will then the brainwash is completed and there will be a need of care and in many cases a long time treatment.

The dragged down do not manage to care about the broken surroundings anymore, which is fully understandable, but when these still actively or passively participate in the dumbness without themselves being able to admit this and their prostitution to a hostile, and in highest degree controlled and defect society, then arrangements are needed.

It is of course a free choice how one shall live and die, if one now is kept healthy and informed in regards to Reality.

THE RETURN OF REALITY

The insight regarding The Gods existence in Yggdrasil is the most basic and valuable knowledge for all beings in the Universe.

All human consciousness in this world will be cleansed with Knowledge and again retain a life with normal insight, will for life and clarity.

As long as we live is Knowledge; the Gods’ Answers and our inner, free and according to natural laws in blood and Önd, what we always will treasure and harbour; to our sole accessible might, gladness and freedom, with The Gods in the War of all Wars.

Reality’s return in The New Time gives that we can fulfill wishes about our own sufficiency and reach up to free live on in a normal dignity.

SEARCHING FOR THE CULTURE

The found clean parts from The Culture in our ruins and scriptures; that have been found in all the high cultures traces after The Gods and their children’s new times in all our parts of this world, are us now what this world owns in a material culture value, with few exceptions.

(That The Heritage isn’t allowed peace from the foes’ filthy hands is well-known, but it’s now important to point out, and to hold in mind: All negative influence by the manipulations has a fiendish cause.)

For certain is that there has been made a great deal that handles The Culture even in the hardest afflicted parts in this world, and that some of it is good enough to hesitate calling it junk-culture. In The New Time Viet can bring forth older and newer material from clean sources and in good time throw away all that has had any involvement with any wrongdoings. All those since long spread wrongful imaginations regarding what The Worlds, The Gods and Life are, have now done that a large part of humanity, for the last time, must be taught with normal Knowledge regarding Reality.

The Folk are made after The Gods with The Culture as the core in all our existences. So, when clear and precise Knowledge of Reality becomes mistrusted so has this, which clearly can be seen in this Middle-period of time, left large parts of humanity deranged and in dying. The will to be oneself and cleaned get to live after one’s own adapted and born within culture is every freed existence a solid right. Knows one not where one has been and what the self is, so will one’s life become worth nothing in such a dead-born and futile condition. Wants it to be let on that it is about an egoism to become oneself and wish all The Gods Folk free to become themselves, as well as counteract those who constantly search to degrade and kill us, so let us then all be deeply guilty to a rightfully aimed hatred and healthy egoism.

We own the rights to our inner-outer life-abilities; that can free humanity to be fully restored as fully worthy beings.

The Culture from The Gods is all in our lives and we will reach our final victory in Life.

THE HIGHER ART’S CORE

That all greater intelligences have dedicated their lives to reach up on the ladder in The Higher Art for thousands of years, tells us undoubtedly something regarding the value and use with owning our own force. In the present are obviousness regarding the two available forces; the own force and Megin, and the differently inherited abilities, met with hesitation and questioning; which would be healthy and highly wished for if now the questioning was not an expression for a forced lack of knowledge and is a contributing cause to this world’s inner-outer sickness. 

To sense when one is watched is to have sufficient ability of perception. Likewise, from the other direction; being able to send force that can be sensed by others. This done non-consciously or not. To see light or darkness in others eyes, or in one’s own eyes in a mirror or caught on a photography, is about seeing a simple time-travelling we all can do by fasten the memory on that present moment in time. To gather energy inside and manage to work, protect the self, or send energies, is at this low level for all of us common. That this shows the basics in The Higher Art is clear enough. These abilities have all humans normally and we can call this “real magic”, and we would then be right. It is time for this world to state a plentiful and united progress, regardless that the shallow “science” now cannot reach to what we actually do know.

It’s true that The Higher Art hold greater abilities and gifts for us who have and take a larger burdensome responsibility for others’ lives and are kind hearted helpers.

Since thousands of years are we with the higher knowledges in Knowledge, and with normal insights intact, the only help and life savers the Folk in our world have present. Without us the foes would have taken all higher life here long ago.

GOALS

Certain is that Reality is set above our existences own wishes and that Reality is in us, and also outside us all, in a temporary and receptive wholeness and can be learned to the healthy and mature.

It has been said before: One who is worthy in the eyes of The Gods are always valuable in Life, for traditions and Truth are the very core and makings for human life in this our world; as well as far out in other parts of the Universe.

It is now always a question about might and status to reach, or hold on to, our value and our freedom. To want to contend something other than the realities of the War of all Wars is ridiculously ignorant and the gathered aim is to assure our rightful might.

The end goal in this our existence is now set to reach forward to Ragnarok.

All shall do their sufficient part for their existence in the War of all Wars, or succumb.

OUR LIVES, PROBLEMS AND OBVIOUSNESS

Our lives are about who we are in the core and what we can reach to become. All we are and can attain is in our belonging with the Gods and when this is set in real traditions then it is valuable for Life’s experiences and become honoured and saved. We hail this as The Mights and our existence in Life’s highest law;

Life that is worthy to live.

ALL PROBLEMS HAVE THEIR CAUSE IN LACK OF KNOWLEDGE

That our all too filthy foes, since their unwished mix-in here some thousands of years back, have their illegal reasons for attacking our valuable differences and identities inside all The Gods clean Folk; hindering our world’s heritage and our honourable history with the purpose to strike down all differences; valuable and lovable, will be viewed carefully and openly in The New Time to thereafter be judged.

Our foes follow a plan with the junk-culture: The main reason is to hinder the Truth about The Gods being followed in our world; that when Knowledge and The Cleansing is well made again will cause that these have nothing to live on in our world and the few survivors will be sent away. These beings practice, as they have done since a long time, their ill-deeds with making these to seem unlikely, or too revolting to want to touch in more detail; but conclusively is it of course the worthless non-Asatru; the junk-culture, that has left its sorrow-filled effects, formed identity crises and repeated meaningless conflicts among The Folk and from out of this are the frightening resulting effects are steered forth. The foe wants desperately be seen being inviolable, which is to every healthy being a grandiose comedy; meanwhile they steadily cause the lowest imaginable against the clean and holy Folk in our world, and this must forever be hindered.

That the foe wishes to claim that its goodness in breaking down all knowledge, honour and sense in humanity; so that these are passive, filthy, easy to control and easier to kill, is not an acceptable excuse.

THE COLLECTIVE STATUS

A strengthening of the own identity’s important and inevitable collective status shall never be with unduly and untrue depreciation, or overestimation, of others’ identities. The valuations of our own lives set in comparison with other identities are nonsense and lead forward to inferior equal achievements that hinder progression and give a twisted and wrongful view of the own identities inner-outer future possibilities. We will collectively allow us to be free and truly individual beings, which is possible first after we have found ourselves; which is very easy with Knowledge. We shall live the rich contents in heritage from The Gods and the possibilities we have in Life; in Midgard and home in the highest in Asgard. The survival-tactic which in the Middle-period made that many accomplish what is demanded to survive their existence in a pointless daily-life is laid for dead on a battlefield with too few winners at the present: This by actually living and dying in pitifulness; being a meaningless and unknowing nothing, is not enough with the insight thereof not for me or anyone else in the long run. It is not only about to perform heroic deeds as the only grand way out from one’s worthlessness: All in a higher life is about, as told before; firstly about to honestly become to one self with all what this can encompass.

Nobody can avoid that we need Knowledge about The Gods, The Worlds and Life, to become full-worthy and functioning beings and live in what is demanded to our survival and victory.

ALL AGAINST ALL?

To wish and do what others say and do, or just be a fool that thinks partaking in “revolutions” with the patting on the back from our foes in the weak and subversive society… That is an unwanted misadjusted behaviour in these defect, controlling and broken non-societies where a large number miss normality and Knowledge, meanwhile firmly linked normal values are viewed as very hard to understand and almost unreachable… As an example we have all those that have been fooled to take part in the Illusion in a sort of “all against all”, inside a lack of discrimination and senseless condition where the partaker’s self will get more if its imagined psychologically that it drags down all it can reach to… This is an erroneous conclusion of large and life-threatening proportions in many ways. It is exclusively about a misguided hatred from out of discontent with the individuals own and collective lack of status in the present collapsed state in the non-society. This comes from the foes undermining false spreading of hatred; and to not aim real hate right against our foes that has shaped these awkward and shattering conducts in all these non-societies is without all sense.

Few have witnessed clarity in too much when they are so down-trodden and gone that they have searched for “truths” down amongst the foes’ meaningless scribblings; ideologies that overtly are murder weapons against reaching clarity, insights and survival. When those affected by junk-culture have been tricked to an inner-outer refusal to reach forward to their obvious and only goal in Life with The Gods; as if that life itself then should become static and uninteresting, then this is a shocking turned away reality ignorant of what there is for us to be able to reach to and take part of.

Take in and home to really live consciously with The Gods Answer about Reality: Answers that are basic for all in our life in this world and far more.

OBVIOUSNESS EXISTS!

Before anyone can be a human set free over the lack of knowledge and its sufferance, that awkwardly enough according to the foes fables should give a scornful comfort with “karma” in a kind of free hand-out with knowledge and gladness, it is demanded a judgement and hindrance of the foes unworthy norms stenches and spreading of venom. Reality will eventually gnaw itself inside the naïve; otherwise these would succumb under the controlled collective “values” and the affected get a life-long humiliation in a hopeless imaginary world and think that all that gives sorrow will pay up in the end… Can it get to be dumber than to be fooled that if one acts kindly against our foes; then one will get rewarded from these?

Most wish inside to have an honourable, clean, high, rich and interesting life, which are completely impossible to reach for those with the wrongful grounds that built forward the defect and in all revolting “normality” in inner poverty and the always uninteresting occurrences’ in the Middle-period; this in large waiting and worthless time between The Gods Times where most are forced adapting themselves to wrongfulness and often hide their own life in a thralldom producing for the foes’ ill hidden purposes. All can seem meaningless in a time when many countries are degraded to look as if these have forever been taken from their possibilities to continued higher life and their own owned and fitting parts in the Culture and our world. These non-societies have largely just different uninteresting food-dishes and climatic differences in junk-cultures silly mono-society to discuss and compare with each other.

This world is becoming more uninteresting, uglier and poorer, with each day that now passes.

OBVIOUSNESS SHALL WIN!

The might in this world should naturally be where it belongs and be for gladness, use and obvious protection to our world. Real high and clean lineage from the Aesir and real authority will reign in those who want our world all that is well and have most Knowledge.

When the identities come to be righted and turned right in The New Time becomes our conscious freedom an obvious right with the insight about that we are living with The Gods; and that it is Viet that have a future in our world.

There is little new to understand other than that we in the War of all Wars immediately will cleanse this our world to great gladness of The New Time.