GLANCES WITHOUT WORDS

The broken white-cherry tree,

split in the trunk as it was,

beautygrown to be and give,

stand remembered

*

While rivulets trickle down before him

he takes out worms from wild raspberries

*

Daydreaming that He reaches Time,

The All Realitys Naval itself

He, in lee safety under shelter

He, which is calmed by the rain

*

HOPE

LUST

WILL

SUN returned

with eyes thorned

He is redeciphered,

violated and tarnished

He is made unseen,

outplayed and leafless

*

Clawed by your nearness

Clawed by my nearness

*

Into the fold to be corrected wrong
and poorly eat betrayal and wretch

He gives glances without words

Flickered

*

This in-borne, devouring,
hates real despair,
frost strikes this inconsolable life
to all the Worlds in wait

You will only find healthy stains
which will appear as like unlike
feed even more than the actual hindrance
which have refused this Önds greatness

Cease to order my realityanswers
after your willbelief of whim emotions
Taking me now from this unbearable;
out from the existence of wassails drink

YOUR SOUGHT DIMINISHMENT DOES NOT REACH ME!

HERE WILL FORCED UPON NEVER BE MY WILL!

KNOW WHO HAVE STOLEN OUR EYES!

GRABBING THE DEATHBREAD FROM US ALL!

CALLING FORTH THIS RENEWED WARPATH!

GIVING US THE RIGHT LOVE BACK!

BENEATH SUN AND MIST

BENEATH SUN AND MIST

WATER MIRRORING TRAD. EMOTIONAL

TRADITIONAL WATER MIRRORING 1

TRADITIONAL WATER MIRRORING 1

TRADITIONAL WATER MIRROR 2

TRADITIONAL WATER MIRROR 2

TRADITIONAL WATER MIRRORING 3

TRADITIONAL WATER MIRRORING 3

I NATTFROST DRAGET

Gömd i sista Vintervistet kom Döden

likt en späd och ursäktande gråterska

och satt sig i förnimman, i viskanden:

 

Sökte här själva Livet till frände,

i det sårbara, i ditt ensamt döende

 

Vi är en lämnad, skugglös storm,

trycker våra tärda ord mot mörkret,

pressar nattens timmar; lär oss frysa

 

(Blev dragen hit genom markerna i mörkret,

släpades över tidsavståndet, stenar och isar)

Och kölden, har blott min fagerhet i ordet,

men tomheten;

har sin tomhet fastnad Väven

I NATTFROST DRAGET

I NATTFROST DRAGET

RAINED

Rain thicken the skies, shapes the landscape

 

Heavy rain wet the forest, dances in streams,

bending bilberry shrubs placed upon mossed stones

while running rills near here on through the thicket

 

Stumbling roots ― Diverting wounds

 

There!, Sunbeamembraced wild trees

hidden mountainwreathed wasteland

strengthens what memories miraged:

 

Strangely Reality have been branched

 

 

There lye an arrow in the rain, shot,

brought, stuck into a forsaken heart

 

Sent silenced, bittered and lived

 

Stopped.

 

Rained in sea

RAINED

RAINED

GLÄNTAD

Seså, ta nu stigen fram ― Kom och bli gläntad!

 

Gläntade ―

tagna från oron, minda glittrat bäckvatten,

hinner vi fram, binder hit, dagbräckets ny!

 

Vandrade ―

fridfyllda med sötkärva stensötesmaken

kliver fasta gryningssteg på daggälskad stig!

 

Hänryckta!

Vi lirkar regeln av till snårskogarnas gömställen,

kvistar äntligt ur detta druckna lidande framräckt
ty Glädjen vill inför Livet irrblossas alltför kvickt!

 

Älskande ―

höjer milt slitna blickar att Vårställa vår träda,

skönjer skogstilla suset näras rent av detta ljus,
skynda färden, fort klä, kransa oss i levande prakt!

 

Viskande ―

i kanten av denna glänta äger Sanningen sökt sitt svar

intill dovt grönt, ett mjukt svalt, lövjad fager begärelse
beskärt med rikaste bärblomstens renaste förälskelse!

Vi stegar gläntade fram, rinner källade upp, kom hit, tyst,

ty snart är blomningen förbi och åren har oss färdigkysst!

GLÄNTAD

GLÄNTAD