DEN NYA TIDEN

Det är verkligen ingen gömd, eller ens för flertalet glömd, hemlighet i självklarheten att Världarna och Gudarna existerar. Detta är det mest upprepade och samtidigt det tydligaste svaret världshistorien har ägt att förvalta och erbjuda våra liv. Det enda Vetandet, vilket ständigt påstås vara nästintill omöjligt att få bekräftat, är lämnat mänskligheten mer övertydligt än någonting annat. Det mest sannolika och det enda värdefulla är sant.

Den nya tid vilken snart inträder, eller snarare delvis återinträder för flertalet, är ett i ledet av Gudarnas reinkarnationer, vilket närmast som en lag och regel snart kommer att fortsätta att forma vår värld. Denna gång, det måste nämnas, har detta dock varit betydligt svårare att manifesteras tydligt då de tidigare reinkarnationerna av “De Sju Gudarna” misslyckades att visa sig för omvärlden, för omkring fyrahundra år sedan. Den som vill söka i Vetandet kommer tydligt att se omvälvningarna vilka har skett under tusentals år tillbaka inom folkslagen och kulturerna i alla världsdelar som klockslag. Dessa milt sagt omvälvande händelser har satt spår ingen längre fortsatt ska kunna ignorera eller dölja över med några slags smutsiga och simpla manipulationer. 

Vetandet och traditionernas verkliga nytta kommer att återföras till vår påminnelse och med detta följer en ständig förbättring och förnyelse av denna värld. Skapandet av högkulturer, och ett korrekt återställande av Vetandet, eller Kunskapen om man så önskar, är onekligen i ett skriande behov för återupprättandet av mänsklighetens enda möjliga väg tillbaka till en sund ära och livsvärdighet. Medvetandet om Gudarnas existens är även det enda självförsvaret till mänsklighetens överlevnad. Som alltid kommer dessa mycket enkla och tydliga faktum att försöka motarbetas på alla upptänkliga sätt i Striden.

Okunnigheten är ett dödligt vapen och därmed vår starkaste inre fiende, vilken redan utfört vad som borde vara fullständigt otänkbart i samtliga länder, inne i våra egna samhällen. Striden verkar ständigt i det öppna och fördolda med vissa människor, eller varelser om så önskas, vilka är i stort sett ovetande spelpjäser där de små delarna av Sanningen är närmast ingenting värt för dessa fiendens brukade slödder då detta inbegriper faktumet att de därmed sorgligen är ingenting och saknar rättigheter i vår värld. Vi är samtliga tvunget involverade deltagare i Striden, vilket sammanfattningsvis handlar om Makten över vår gemensamma tillvaro; våra liv eller vår död.

Världen liknar nu mest något gjort för att snara alla som söker Vetande och frihet. Men, även detta är en skenbar föreställning riktad mot de fattiga i kunskap och den tiden är snart blott ett vekt minne. Siandets möjligheter att i förtid uppställa efterkonstruktioner har utnyttjats till det maximala och visat sig vara ett oerhört starkt vapen. Onekligen har Viet lidit svåra nederlag tillräckligt och länge nog. Men, vi har nu största nyttan av ett sant, verkligt och fungerande siande fram till Ragnarök.

Det finns inget val. Bortom Gudarnas hägn finns endast smuts, dumhet, lidande och slutgiltig död.

Vi måste samtliga hålla våra liv vakna inom Vetandet om Gudarna och Striden.

DEN NYA TIDEN

DEN NYA TIDEN

I KLARHET ― IMMA

GLÄDJE! Smid här i din styrka, 

var ständigt Viet ädlaste vishet att famna 

och ljuvande glittra, glimma, I KLARHET ― IMMA

*

SANNING! Äran är all kärlek, 

Livet segrat högt och värdigt genom ensamma

hemligheter hällda blodet, I KLARHET ― IMMA 

*

MAKTER! Öppna vår Verklighet, 

nu varsamt vidrör skyarnas ristade mylla 

och vaksamt låt oss stanna kvar, I KLARHET ― IMMA 

I KLARHET ― IMMA

I KLARHET ― IMMA

ALMOND TREES IN BLOOM IIIIIII

ALMOND TREES IN BLOOM

ALMOND TREES IN BLOOM

ALMOND TREES IN BLOOM

ALMOND TREES IN BLOOM

ALMOND TREES IN BLOOM

ALMOND TREES IN BLOOM

ALMOND TREES IN BLOOM II

ALMOND TREES IN BLOOM  - 1 SIGFRIDSSON

ALMOND TREES IN BLOOM – 1 SIGFRIDSSON

ALMOND TREES IN BLOOM  - 1 SIGFRIDSSON

ALMOND TREES IN BLOOM – 1 SIGFRIDSSON

ALMOND TREES IN BLOOM  - 1 SIGFRIDSSON

ALMOND TREES IN BLOOM – 1 SIGFRIDSSON

ALMOND TREES IN BLOOM  - 1 SIGFRIDSSON

ALMOND TREES IN BLOOM – 1 SIGFRIDSSON

ALMOND TREES IN BLOOM  - 1 SIGFRIDSSON

ALMOND TREES IN BLOOM – 1 SIGFRIDSSON

ALMOND TREES IN BLOOM  - 1 SIGFRIDSSON

ALMOND TREES IN BLOOM – 1 SIGFRIDSSON

1 SIGFRIDSSON T-SHIRTS, PENS, POSTCARDS ETC.

Now a little old pens, postcards, two of my promotional T-shirts and finally a poster in the center of the world. You don’t care much about this? Me neither. Enjoy.

1 SIGFRIDSSON PENS AND POSTCARDS

1 SIGFRIDSSON T-SHIRT

1 SIGFRIDSSON T-SHIRT

1 SIGFRIDSSON ARKR PROMOTION

A QUALITY REALITY GIVES LIFE.

I have no happiness to report. Do you have any?

Sitting around and listening to garbage music in order to block away thoughts and issues so I can focus and function. (In order to block away my neighbours noise…) I guess that junk-music is my forced upon drug of choice again, for a while. Interestingly enough I have been fully aware of junk-culture for two decades now and why it works so well in this currently deranged world. It drugs down problems and takes down the ability to concentrate and leave very little time over to find and grasp reality as it is.

Escapism, as it is most commonly called, be it by reading dumb books, watching TV, or searching on the internet, playing games, talking nonsense or making useless plans, walking around in nightlife, listening to music made by morons… Whatever. It is all the same useless dead nothing inside nothingness.

These people, myself at times faking it to be included in this for observance, are in this world thinking that we cannot face any higher quality in life, or be anywhere near any higher Reality. These people are living in what seem to exist for their identities, not seeing anything other than their “peers” fully occupied with being moronic. What you will consume you will somewhat become, to others gain and amusement… And that is how it is… Well, things can only change if you change into yourself first and finally. The world around us is trapped in a grand Illusion about how “the others” are and what kind of behaviour is accepted. We can get shaped by our “peers” into copying fake and worthless identities.

WHY?

Creativity… What a joke. To produce crap might be set on top of consuming crap to some. I am in doubt. No, I’m not in doubt. It is a little better to stay a passive consumer than produce junk-culture.

None of the Gods has produced more than what any human or animal can produce, semen passing on to become blood, and what we all can produce sitting in our toilets. Sadly, that is all of us, these “products”. That is the negative aspect to life down in its sad state. Then, on the positive side, we can start to try taking ourselves more seriously and see what the Gods and humanity has achieved so far. There is a tendency among many to take things for granted, but nothing is for free, you’ve heard it before, now see it in all of Life.

I really have had some serious problems in my past that stemmed from causes I was made unaware of, some of it I was a little aware of and readily avoided to confront as long as it was possible to look away from. To never stop and think as I would crash and burn, or so I thought… I felt the pain of reality as soon as I touched it. Not understanding that freedom from pain was in there to find.

A had a lie of a life for over a decade. (I had some forced upon reasons.) We all have our reasons for failing in life and these reasons must come to a point where they can’t work to hide behind. You know, I reached my peak to no good use at all around fifteen years ago and now I have nothing at all to show from that period. Now I’ve made my current life so I can have more free time on my hands, with writing this and other things you really want. Still, I would be much happier personally with living another kind of life without stress… I have always lived for others somehow. (That is one thing that I will have to change, or maybe not in this period of time… At least feeling sorry for others will never again be mistaken by me as any kind of love. That I will live for others for the rest of this life cannot really be changed; if we are speaking about my Knowledge to be spread for the good. Still, personally I do deserve more and better. I’m one of the few that actually does… Believe it or not.

I would much rather give than take. Anyway, there is nothing in this world that I really want. Nothing is good enough out there in our foes Illusion. Nor do I find the beauty I want in people that others are forcing themselves to imagine exist. I do find beauty here and there, but I will never lie to myself in order to survive, I have real things to live for… I am not really depressed either. Tired and low on energy and will at times, that is true.

SO WHAT?

Well, the mind is very simple and we can try to live on the good moments we’ve had or pick out the less good. Either way, it is not our choice to have personal opinions as Reality is set above us all and what we think does not really matter there, especially if we are to live outside this fact. I want the Knowledge first so that free will can give everyone a life in Reality. And while I’m at it I will add some real gladness to it all. I wish you the best. Most of you…

 

QUALITY LIFE?

QUALITY LIFE?