VERKLIGHETENS ÅTERKOMST

Insikten angående Makternas existens i Yggdrasil är den mest grundläggande och värdefullaste kunskapen för samtliga varelser i Universum.
Allt mänskligt medvetande i denna värld kommer att renas med Vetandet och åter uppnå ett liv med normal insikt, livsvilja och klarsyn.

Så länge vi lever är Vetandet; Gudarnas Svar och våra inre, fria och naturenliga lagar i blod och Önd, det vi alltid ska vårda och hägna; till vår enda tillgängliga makt, glädje och frihet, med Gudarna i Striden.

Verklighetens återkomst i Den Nya Tiden ger att vi kan uppfylla önskningar om vår egen tillräcklighet och uppnå att fria leva vidare i en normal värdighet.

SÖKANDET EFTER KULTUREN
De upphittade bitarna från Gudakulturens renhet i våra ruiner och skrifter; vilka har återfunnits i samtliga högkulturernas spår efter Gudarna och deras folkslags nya tider i samtliga våra världsdelar, är oss nu det enda denna värld äger i ett materiellt kulturvärde, med några få undantag.
(Att Arvet inte får vara ifred från fiendens smutsiga händer är välkänt, men det är nu viktigt att påpeka, och även hålla i minnet: All negativ påverkan med manipulationer har en fientlig orsak.)

Visst är att det har framställts mycket som hanterar Kulturen även i de hårdast drabbade delarna i denna värld, och att en del av det är så pass godkänt att man tvekar att kalla det för skräpkultur. I Den Nya Tiden kan Viet lämna fram äldre och nyare material från rena källor och i god tid kasta bort allt som har haft någon beröring med några felaktigheter. Alla dessa sedan länge spridda felaktiga inbillningar om vad Världarna, Gudarna och Livet innebär, har nu gjort att en stor del av mänskligheten en sista gång måste läras med normalt Vetande om Verkligheten.

Folkslagen är formade efter Gudarna med Kulturen till grund i allas vår existens. Så när klart och tydligt Vetande om Verkligheten blir misstrott så har detta, vilket tydligt kan synas i denna mellantid, lämnat stora delar av samtliga folkslag störda och döende. Viljan att vara sig själv och renad få leva efter sin egen anpassade och medfödda kultur är varje fri existens en gedigen självklarhet. Vet man inte var man har varit och vad man själv är så blir ens liv värt noll i ett sådant dödfött och innehållslöst tillstånd. Vill det påskinas att det handlar om en egoism att bli till sig själv och att önska alla Gudarnas folkslag fria till att bli sig själva, samt att motverka de vilka ständigt söker efter att deklassera och döda oss, så låt oss då samtliga vara djupt skyldiga till rättvist riktat hat och en sund egoism.
Vi äger rättigheterna till våra inre-yttre livsförmågor; vilka kan frigöra mänskligheten till att fullständigt återupprättas som fullvärdiga varelser.
Kulturen från Gudarna är allt i våra liv och vi ska nå vår slutgiltiga Seger i Livet.

DEN HÖGRE KONSTENS KÄRNA
Att samtliga större intelligenser har tillägnat sitt liv till att nå upp på trappstegen i Den Högre Konsten i årtusenden, säger oss onekligen en del om värdet och nyttan med att äga en egen kraft. I nuet möts självklarheter angående de två tillgängliga krafterna (Den egna kraften och Megin.) och de olikt ärvda förmågorna, med tvivel och ifrågasättanden, vilket skulle vara sunt och högst önskvärt om nu frågorna inte var ett uttryck för en påtvingad okunnighet och är en bidragande orsak till denna världs inre-yttre sjukdomar.
Att känna när man blir iakttagen är att ha tillräcklig perceptionsförmåga. Likaså, från det andra hållet; att kunna sända sin kraft så att den känns i andra. Detta omedvetet eller inte. Att se ljus eller mörker i andras ögon, eller i sina egna ögon via en spegel eller infångat på ett fotografi, handlar om att se en enkel tidsförflyttning vi alla kan göra genom att fästa minnet på den aktuella tidpunkten. Att spara energi i sig själv och att kunna orka arbeta, skydda sig, eller sända energier, är på denna låga nivå oss alla vardagligt. Att detta påvisar grunden i Den Högre Konsten är tydligt nog. Dessa förmågor har alla människor normalt och vi kan kalla detta för “verklig magi”, och vi har då rätt. Det är dags för denna värld att konstatera åtskilligt och enad gå vidare, oaktat att den ytliga “vetenskapen” nu inte kan nå till vad vi faktiskt vet.

Det är sant att Den Högre Konstens större förmågor och gåvor är till för oss vilka har och tar ett större betungande ansvar för andras liv och är godhjärtade hjälpare.

Sedan tusentals år är vi med de högre kunskaperna i Vetandet, och med normala insikter intakta, den enda hjälpen och livräddarna folkslagen i vår värld har närvarande. Utan oss så hade våra fiender tagit allt högre liv här för länge sedan.

MÅLSÄTTNINGAR
Självklart är att Verkligheten är överställd våra existensers enskilda önskningar och att Verkligheten finns i oss, och även utanför oss alla, i en tillfällig och påverkbar helhet och kan inläras till de friska och mogna.
Det har sagts tidigare: Den som är värdig inför Gudarna är alltid värdefull i Livet, då Seden och Sanningen är själva grunden och förutsättningen för mänskligt liv i denna vår värld; så även långt ute i andra delar av Universum.

Det är nu alltid en fråga om makt och status för att nå till, eller kvarhålla, vårt värde och vår frihet. Att vilja hävda någonting annat än Stridens realiteter är löjeväckande okunnigt och det gemensamma målet är att säkerställa vår rättvisa makt.

Slutmålet i denna vår existens är nu inriktad till att nå fram till Ragnarök.

Alla ska göra sin tillräckliga del för sin existens i Striden, eller gå under.

SUNBRANCHES

Firmly risted in hidden recess until Ragnarok.

Fetching yet another unlovable stretch to love:

Branches in wait here, all too dead calm
before, as foretold is; We can gather to the mould
as love’s owned and dying breed: Caught,
while sea mist rises inside the birchleafrains

The leaves down in the slush dampen hard steps.

The lacking; root to crown, severely drains this world.

But, wilted flowers recall that they won against darkness!

WE ARE HERE! CAN NOT LOVE OR BE LOVED ENOUGH!

Welcome, to our rich camp’s unity
there Sun will hand us his friendliest reverence
from forestkissed skies freed from uncertainty
inside of dusk and dawn, dear Light of excellence!

VALUABLE LIFE FINDS THE HIGHEST FUTURE,
SO HASTEN ― STRENGTHEN NEW DAYS ON THE PATH!

RIGHTS TO CLARITY ARE THE WORLDS’ SOLVED ANSWER:

THE GODS WILL REMAIN!
SUNBRANCHES

HIGH CULTURES, MIGHT AND TRUTH

Are you calling yourself free and thinking without much Knowledge of anything about Reality? Nobody is blaming you personally, but there is soon no chance left for slow thinkers and the conceited anywhere… As long as a large part of this world’s brainwashed believe that their own power is enough and no might is above them; then these will continue to sink down to the lowest of the Worlds to be punished, or just be left to die if they are lucky.

HIGH CULTURE

Our high cultures are far more than the small remains and ruins that we collectively managed to save from the foes’ filthy hands. Our born within and inherited cultures, or rather our Culture, as it is largely identical and set under different names in this world. (Just a very shallow existence or an extreme ignorant would fail to see that clearly.) The people in the good and high cultures were distinguished by consciousness, clarity and honour, so the constructed non-culture that came after that should have been impossible to carry through if the people had not had been threatened, forced and murdered. This is a well-known fact and a very obvious insight among most, but still it is avoided today among weak when there is spoken of our revenge and justice! Our lives are not others’ game.

Nowadays must obviousness as that the Gods exist get a foothold in all societies…

VARIOUS

I am asked sometimes about places where you could meet forefather-spirits, or see a being or an entity. I do know where, but that is not something one should give away. Regardless if you get the mixed pleasure to meet some of these or not, it is of importance that you will never see or meet spirits, beings or entities, if these do not wish that happening for their own purpose. Now drag some rich and real conclusions out of this. Trust in nothing that is unknown.

I have also been asked about how reincarnation works. With the choice of a reincarnation is the bloodlines followed down through the kindred lineages. Relatively few are returned here, but in this time many more than usual are here for this awaited breaking-point in time.

When it comes to Godar, shamans, and a few others with higher knowledge; it is quite like inside our very own blood in that there is a gathering of Knowledge from many of the Worlds. (This doesn’t mean they would know all there is, or even what is right.) The Knowledge is constricted by the Gods and their closest to spread. The Warriors will naturally always be the highest valued in existence, here meaning the hidden and real reincarnated teachers.

OUR MIGHT

The Truth behind most of the wars, starvation catastrophes, “natural” catastrophes, spreading of sickness, the forced migration of different people, the controlled governments, all this and much more to it that is affecting our world in general is a must to regain our rightful and complete control over. Our will to take back our own might is the key. The accessories to the attacks against our world are to a large part unknowing of what they have realized and often don’t know nearly enough to see the comprehensive Reality.

The War is soon out of its words. Force and might will stand alone until Ragnarok.

STONE ON STONE

 

THE HIGHER CONCIOUSNESS

The higher consciousness is inside the fundamental Knowledge regarding the Gods and their Folk and the heritage that leads us all forward to our united aim for victory in the War of all Wars. The War is always at work; now mostly cowardly intervening in everything that can be found in this world, and as most very well know of: The Gods always work after the highest and final results. The Knowledge will be the durable state in the New Time; to which all of humanity gladly will stand.

THE FOE

The foes, certainly not undeservedly known as our parasites, have long dedicated themselves with triggering Midgard, so that the awaited return of the Gods and humanity’s New Time could look as if it’s a revolution against their parasitic work… Furthermore they wish to make this coming return of the Gods in this world as painful and incomprehensible for humanity as they possibly can. Their plan with their continuing slaughter, and that undeniably almost inconceivable degrading of people in all parts in this world; is to force the unknowing parts of humanity to remain down in their forced upon retarded state. This is sadly how awkward and undignified the state of this world has become and this is the cost an all too large part of this world got paid after being thralls beneath the foes constructions and filthy fake religions for hundreds of years.

The coming scenario with extreme pain and hatred coming from the insight over how the people of this world have been fooled and forced down will we be able to counteract for most, since it fully will be redeemed manifold with the returning of the Gods and our New Time.

THE PUNISHMENT IS LAW

The old well-known thefts of the Gods’ names and the attempts to dirty down our holy Tru have been used ruthlessly inside the still continuing demeanour of people’s identities, identities which often have been made into garbage by being named after the foes themselves; that would be after the undeniably lowest beings that sadly still exist. Know that the foes parasitic thefts can never be called time-honoured and for nothing be left alone with a dry and backwards narcissistic verification as if this was not to any of our concern. It’s at the very core a consciously planned and extreme defilement of our own lives and our life-sustaining honour. To sit silently and “accepting” the foes’ dirt shows an incredible resignation leading further into mental deficiency. The foes’ fakery with ridiculous “religions” and “ideologies” are considered by the most brainwashed to be in a constant and unshakable condition which you are forced to be guided by; in spite of that it lacks all of our rights and the true and sane Reality.

The foes’ lies will need to be exterminated in our world if we are to live in healthy societies and gain our own freedom. The retarded state which is forcing us to “accept” a non-life down in the foes’ faeces; such a living is truthfully heart-breaking and death would be, mildly put, much prefereable.

May our foes’ manipulations be exterminated at any cost. We will never forget or belittle the crimes against Viet in the Middle-period.

 

 

THE CRIMES

With the self-evident insight we share in the fact that the foes never can hide all of their crimes; nowhere near to enough of their committed crimes against our world, and their long thought out purpose is to try escaping our hate and our rightful All-might here. What now remain for us is to act with might before anything else. Parts of Midgard have long been consciously planned to be set in the worst imaginable self-defence just in time for the return of our New Time. This means that now even the high and moral principles healthy humans already own must immediately be relinquished and fully replaced with the far higher moral principles that the War of all Wars now demands from us.

We have already judged the responsible for these close to unimaginable crimes with all rights that exists and it is high time to deal out punishments on a larger scale. It is safe to say the foes now will pay the full price for their filthy crimes against the Gods and humanity’s shared rights. Any moron, who will let it shine that the foe acted in any kind of “self-defence” and because of that would become close to innocent to the extreme defilements and mass-slaughter on large parts of our world with crimes so gross and sickening that it impossibly can be formulated without becoming ill, that moron should not only open its eyes, in such a case it is necessary to get hold of a set of functioning eyes immediately.

The lower the foes try to set the Gods, the lower beneath the Gods they are to be seated themselves. This will clearly, and not without a certain comical effect, soon come to show… That dross had their strongest card in their parasitic talents and their survival in denying the Gods existence! How insane this sounds to us; large parts of humanity believed that their Gods don’t exist!

*

Up until Ragnarok the Knowledge is the only path that can be wandered in freedom in all of the worlds. The War of all Wars includes all of humanity and any other kind of choice to live does not exist.

 

The War has given us the Warriors of our world.

Time is now to sharpen our swords and our names to all our rewards.

The Gods might over life and death will remain here.

THE HIGHER CONCIOUSNESS

RESTORING WITH THE ORDER OF LIFE

RESTORING WITH THE ORDER OF LIF.

Welcome to some more awareness of reality and what we all in the future will be.

Without at least the basic Knowledge of the Gods and the Worlds existence, there can be no such thing as freedom, or anything valuable in life, to be found here in Midgard.

We are near another new time and it will come to leave us with nothing close to the current state of this world. All illusions will die and life will be worth living. We will need to practice a zero tolerance for anything less than Truth.

Our cultures, or rather the ruins of our high cultures, will be restored. The high cultures, that is the only cultures to be more precise, have extraordinary Knowledge within them: True might and Life itself. In this present lack of the most basic cultivation for the majority of humanity; the Order of Life will take over.

What matters first in all human life is to find the Gods and then yourself. There is no chance for you if not with the Gods. We are not animals roaming the woods for food and shelter without any system to it. We are not animals following deranged lies from a fake “god” that wish to exterminate us. We are children of the real Gods in a system that was structured for protection, survival and our progression; the higher Life itself.

When Truth about human life here is so clear to see for anyone that would care to look at history with some common sense, even though it is hidden for the large part, then there must be something seriously wrong with people. To just settle down with explanations like: “The Gods are not real, they are mythical, so we say… People in the old days were so dumb that they believed them to be real.” That the funny farms are extended to everywhere can never be more visible when a “mind” can be made tiny enough to puke up brainwash like that.

There is nothing normal or good about being led to act against yourself. First the mind and then the body is being raped to become a nothing. Would any sane being care about our foes if they knew our Gods are real? I know that nobody would care the slightest. We will find propaganda in writings aimed at the Gods being just imbecilic; still it leaves a mark for the weak in mind that get easily affected by words. Most can believe only what they are capable to understand, which is perfectly understandable… What we do not know of we cannot really understand fully. That is why there is a teacher for these things.

Life in this world is a defending of our afterlife. It is of importance that the reincarnated are awakened to who they really are. That means that everyone around them has to stay informed and not drag them down. Some of us that lived in Truth and Honour in a somewhat grand past do little to hinder the degeneration of life around us here and now. It is hard, we will be worked against for a while, but our silence would be our death. We know deep down that life is a harsh reality set by ancient rules that if understood right is the highest good. We know who our Gods are.

What matters is what people are on the inside and have knowledge of. To sit in awe over ancient times, buildings, works in metals, clothes or other objects, no matter how great some of it is, cannot be of any major interest now. Our life is more of value than any objects. There is no reason to sit and compare a culture against another culture, as some spend their life with, as it would never prove anything other than it partly came from the Gods work here. We know that already. All the high cultures are pretty much equal. I was in a few of them back in the day.

Life is somewhat static. Some of the Gods will continue to exist. Sadly the highest and best Gods will all die, leaving life here after Ragnarok with the “second rate Gods”, but at least filled with some first rate people. The War of all Wars will continue to be fought in every moment of life no matter what.

I would of course not say anything at all if I did not know that the Gods exist. (People that still are affected by propaganda against the Gods or national romantic paintings and such are clueless to what the Gods are. They just have images in their mind that are not real.) The Gods are here in this world again and I am one of the few that know this as a fact. I am glad that the new time will not be up to my somewhat rambling words to prove… (My English could be a little better as well… My Swedish is excellent so go and learn some if you have any complaints.) Anyhow, it really has cost me dearly just to reach this point in time where I can give out some basic information in a few articles. They say that this world is never thankful for your efforts; this world needs a change.

No matter what I say, or what you might think:

Truth is here to stay and it doesn’t pose.

 

SIGE, ORDER OF LIF, 46 (A KYR ULV)

 

RAGNAROK WILL COME.

Truth regarding our higher cultures and why they are all similar and appeared around the same time all over our world is easy to answer: The Gods have returned to this world to make a new age; in time after time.

This time the new time to come will be a little different. As the Knowledge of the Gods now will become proven and available everywhere until Ragnarok; and of course after that day until the end of time. Knowledge about the Gods and the Worlds will never again be given any chance to fall out of memory in our world. Any lack of acceptance for our reality will have to face undeniable facts regarding life here. This is our real freedom coming; and it will be good for the good, and never to be caught inside any tiny and useless struggles within the mind.

The fooled into believing that the Gods did not exist will of course be stunned. (I know I was in a mild shock for years, and I had the privilege to know deep down inside from my past.) For some it will be unbearable that they have been controlled by their very own foe to live in utmost filth and under the most extreme degradation. The present state of the world, outside the basic Knowledge, really is as dumb as it possibly can get: Our foe fake being his own foe in order to seize more control through others from pity, threats, a general lack of anything normally high and decent. (A tactic that obviously only could work in a completely deranged society.) These “beings” are making others do their dirty murdering work in exchange for empty promises about a pleasant afterlife. (As if they would have any care about the life for any of the children of the Gods…) It really is a catastrophe area we can see around us for the most part, and if some sane beings did not act against this behind the scenes I assure you the world would be much worse; dead and gone. It is an illusion that Midgard must have any of these “problems” that we all clearly can see and wish to avoid. This world is currently set up to start conflicts that will lead to murder; a usury of people against other people, the poor puppets in the current jokes called “church”, “royalty”, “governments”, “entertainment” and “media” etc. These are just empty vessels that are fed and led against themselves and their kin. These, these made into not caring for any higher life, honour and love, freedom and truth; are reacting strongly against anything of real value for life in Reality. And, what they are led to believe and act like in general is too ridiculous and heartbreaking to watch. You’ve heard all this before on its lower level. Now really try to understand it.

The Gods, or anyone of their low-life foes, do not “know everything”. If anyone could know everything in this War of all Wars, then it would have been over and done thousands of years ago. I am sad to say that there are some ancient set rules in this War that without the very basic Knowledge of the Gods is working against any common sense and free will. (But, rest assured that at least some of us do know more than enough for our survival.) The often expressed brainwashed nonsense that nobody can know anything about our afterlife, reincarnation, the Gods existence, past history, the future, the other worlds, etc. is laughable. This might have been handing down some petty and false sense of “personal might and control” in that senile and egoistical time we are leaving behind us now, but believe me; there are people that actually know much about this. Life at present has been seen while it was in the past written down to try to confirm, and sometimes pretending to be able to alter time…; that is this new time which will take place. Often making fake events that they want people to believe is the foretold story from ancient scribbling’s, and with this simple art of foretelling trying to control our present and our future. How futile…

The War of all Wars is not complicated to understand. The mind will follow what would seem to be accurate and plausible according to the limited knowledge of the person. To explain away and finding a plausible explanation is sadly too common and one of the greatest inner problems humanity has to finally deal with. This explaining away is one of the keys to use if humanity will grow up to become “real humans” and avoid more of their degeneration and slaughter.

We all know that dingbat narcissism and self-hatred has replaced any justified kind of self-esteem and that common sense is largely unknown in the present worldwide mainstream junk-society. There is of course no kind of progression in filth and retarded behavior to be found, as there is nothing new in the state of the low-life to be found anywhere under the sun… The consensus for “normality” is at present in a state of confusing insanity. The only way to look at junk-culture and the present state in all countries is as a sickness that shapes good people into scum, and it truly is nothing more than that.

Acknowledging the fact that the Gods have given their blood to the people; with it their own Knowledge and all the higher cultures is the only way, and I truly and strongly mean the only way for any real human life to survive here in Midgard. There is no such thing as “natural progression” in humanity to be found, not then or now, or anywhere.

Our parasitic foes now live in fear; and hard work comes from their fear of revenge. For their time is over. They will try anything to ensure their unwanted survival in this world, which, and this must be clarified over and over; they own absolutely nothing of. The current situation is far worse than most are able to imagine. In this breaking point in time there will be a crossroad where humanity as a whole will have to really grow up. We need a hard world until Ragnarok. The pitiful minds we see all around us today will be long gone tomorrow.

Ragnarok will come. Anything other than this fact is futile to work for now.

Truth will serve us well in the future to come.

The Gods and humanity will stand united again.

 

PATH TO ODIN

PATH TO ODIN

LIFE IN MIGHT!

COME WINDS! STORMS!

COME LIFE IN MIGHT! IN BLOOD FROM BLOOD!

COME TIME’S FORCE ― MIGHT OF ODIN!

.

THE GODS ARE LIFE’S AND DEATH’S RULES

ALWAYS PRESENT HERE AND SET ABOVE!

.

DENY THE FRIEND-ROTTEN LOATHSOME ALL WORDS!

HEAVE AWAY HIDDEN IN DREAM AND EARLY FOR NOTHING!

LET THE TRUTH MUTE ALL OF THE DIMNESS AND DOUBT!

VIET OWNS MIDGARD ALONE AND WED IN LIFE HERE!

.

THE WAR IS TEARING ― DRIVES FORWARD A FINAL REVENGE

AND BLOOD WETS THE BARK ― RUNS IN THE RIGHT TRACKS!

.

WE ENABLE HERE TRUTH, HONOUR AND RIGHT!

WE TAKE HOME LOVE, FREEDOM AND MIGHT!

THE LAW IS THAT WE SHALL BE WHAT WE ARE!

.

COME TIME’S FORCE ― MIGHT OF ODIN!

COME LIFE IN MIGHT! IN BLOOD FROM BLOOD!

COME WINDS! STORMS!

GUDARNAS HÄGN

Det välkänt påtvingade sveket mot Gudarna och Livet självt formade den mellantid och parentes vi fortfarande är kvar i, och är som de flesta vet eller anar så långt ställt från något önskat eller självvalt för folken som är tänkbart här i Odins ägda värld.

Seden, d.v.s. alla våra liv och arvet från Gudarna själva, är bara en liten början att nysta rent i världens kollektiva samvete och historia. Många har bevisligen inte klarat av att på egen hand inse det mest självklara; Att bortom Gudarnas hägn är en människa lämnad till att vara rättslös och oskyddad. Någon hänsyn finns sedan länge inte kvar att skänka vår världs fiender och det har inte heller framkommit några förmildrande omständigheter i Striden.

Det vi övertydligt ser, och sedan hundratals år tillbaka har tvingats åskåda är; ”Den brända jordens taktik”; en plundring, ett utnyttjande och en hjärtskärande förnedring av samtliga våra samhällen och kulturer vilka ställts under ett manipulerande vilket övergår förståndet hos flertalet. I första hand har Europa och ”västvärlden” varit, och är fortfarande, onekligen mest utnyttjat och samtidigt det starkaste vapnet för fienden att parasitera på; att nedbryta och vända mot våra andra kulturer i vår värld. Det har alltför länge pågått att missbruka och söndra folken inom och mot varandra med en systematisk hjärntvätt. Denna onekligen extrema parasitering med psykiska och fysiska övergrepp mot alla delar av världen saknar motstycke och påstås samtidigt inom denna illusion vara en normalitet; en naturlighet och en mänsklig progression. Ingalunda. Inget kan vara mer felaktigt.

Denna världs förnedring kan svårligen bli mycket värre. Fienden har i förväg; innan den nya tiden inträder, inbillat stora delar av världen att de är deras ”vänner” och ”hjälpare”. Givetvis är de i fullt medvetande över att om folken visste att Gudarna existerade så skulle deras tid här vara slut. Och det är just detta nämnda faktum fienden ständigt strävar efter att dölja och söker att hindra nå det allmänna medvetandet. Det hela har nu så länge pågått och har så långt blivit genomfört att det har likt ett accepterat fel lämnats i fred som varande övermäktigt; detta oaktat faktumet att det endast leder fram till den degeneration och dess medföljande genocid vi alla tydligt kan iaktta. Att någon ens för en sekund kunnat sätta någon som helst tilltro till fiendens löjliga historier och smutsiga icke-läror bevisar världen något ofrånkomligt; mänskligheten är fullständigt maktlös utan Vetandet: Kunskapen om Gudarna.

Syftet, den så skenbart lätt utbytbara och skiftande ”planen”, fienden driver fram är att nå fram till vår förnedring och därmed vår död. De känner inte någon slags ära, kärlek eller rättvisa; annat än som ett medel att bruka till fördelar till sin egoism och defekta existens. Alla meningslösa ”ideologiska” trätor och krig, de ständiga övergreppen, allt detta påtvingande måste upphöra att hamna fel. Ty, skulden fienden har till Gudarna och mänskligheten är redan i det närmaste ofattbar.

Striden pågår i vardagen för de ovetande under ett tragiskt och smått komiskt sken av tal om fred och progression. Flertalet tvingas ner och nedbryts ständigt under träldomen till att bli ”öppna och mottagliga i sinnet” till vad de själva aldrig skulle önska sig och verkligen inte har någon som helst egen vilja till att vara delaktiga i. Dessa, gjorda till redskap, vilka inte har en aning om vad Striden innefattar; och följaktligen inte någonting alls av verkligt värde för den delen, kommer tyvärr att få lida svårt en tid under sitt uppvaknande till verkligheten och den nya tiden. Fiendens vapen består dels av pornografi i formen av välkänd och välkänt smutsig litteratur vilken de tvingat fram att nå större spridning än någonting annat på denna jord. Dessutom sprids en uppsjö av andra förvirrade åsikter och läror, de s.k. rubbade ”ideologierna”, vilka är gjorda att skenbart konkurrera med deras andra nonsensläror. All denna milt sagt plågsamma dumhet formar de nuvarande icke-kulturerna, propagandan blir efter tvång och upprepningar till slut en oreflekterad och normaliserad ”sanning” att hålla nere de naiva med.

Allt detta är till ett tillfälligt understöd för deras tre sjuka huvudläror i formen av s.k. ”monoteism”, vilket som bekant formar en extrem sinnessvaghet. (Det är fullständigt inbegripet att de ändrade ordens dolda och ursprungliga betydelser i den löjligt simpla koden de falskt gömmer sig bakom är medräknad. I vanlig ordning har de parasiterat och i stort sett förstört våra språk till detta onödiga och smutsiga ändamål. För att inte undgå att nämna det omogna manipulerandet av våra andra språk.) Nåväl, denna alltför skenbara intelligens vilken endast kan stjäla och utnyttja, därefter göra de redan tanklösa och veka till fullständigt okunniga är redan hatat av stora delar av världen, men långt ifrån tillräckligt hatat ännu. Fienden har alltför enkelt satt sig över och kontrollerat dessa slagna och tömda på vett i sinnet efter sitt behag. Men, det är faktiskt nära sitt slut nu.

Denna mellantid, med dess låga liv fastnat i falskhet och sinnessjuk inbillning, önskar Viet vara ett passerat stadium. Det vore som bekant högst önskvärt att förbjuda dumhet, särskilt när denna dumhet som råder bland slöddret, d.v.s. de icke-vetande om Gudarna och Verkligheten, är direkt dödlig. Någon åtskillnad på några av fiendens ”läror” vilka sprider runt sina meningslösa åsikter likt en vindflöjel behöver inte anställas. Resultatet blir bevisligen ändå någon slags komplett imbecill utan ett enda rätt i sig med snar död som enda hopp om en framtid. Fiendens icke-läror inom dessa skämt som vill påstå sig vara ”religion” och ”politik” etc. ska samtliga bli till vad de i Verkligheten varit hela tiden; ett intet, när Vetandet återkommer med makten till vår värld. De välkända försöken att skylla Gudarna för sina egna smutsiga verksamheter när de i nuläget har alltför stor kontroll över det smutsiga beteendet i världen, blir även i fortsättningen en löjeväckande propaganda; ställt mot det obestridliga faktumet att det är Gudarnas eget blod som brukats, plågats och slaktats i Striden.

Att något slags val ens skulle vara möjligt att finna mellan att acceptera eller att kunna förkasta Gudarnas existenser och rättigheter till förmån för detta perversa slödder vilka tagit på sig Odins namn ”Gud” och även namnet av ”änglar” osv. för att sedan låta påskina att de trots Gud, Gudarna och de andra Makterna har en slags allomfattande makt är nästan för pinsamt att tvingas nämna som en självklarhet. Minns och vet att vi strider med Gudarna mot Surt. Allt annat är nonsens.

Det Viet just nu befinner sig i är långt värre än vad den näraliggande framtiden kommer att bära med sig med hårdhet och strider i våra länder. Det blir onekligen en bris av lättnad att då och därefter äntligen kunna erhålla våra fullvärdiga liv och att kunna bli till verkliga och värdiga människor; för de allra flesta för första gången i närheten av detta, för en fri och Vetande människa så givande och självklara tillstånd. För oss, vilka levt i tidigare liv; vilket med det sagt är långt ifrån förbehållet alla varelser här, så måste just vi leda in den nya tiden. Vi vill låta denna ruttnade mellantid mellan Gudarnas heiliga tider, mest känd som en parentes i vår världs historia, vara till sorg och hån för kommande tider. (I den mån nu framtiden kommer att kunna återfinna något av dess meningslöshet och orenhet i sitt minne.)

Bortom Gudarnas hägn finns endast lidande och död i väntan.

Striden är oskiljbar från oss alla.

Det är hög tid att starta våra egna liv.

KORPAR

KORPAR