SUNBRANCHES

Firmly risted in hidden recess until Ragnarok.

Fetching yet another unlovable stretch to love:

Branches in wait here, all too dead calm
before, as foretold is; We can gather to the mould
as love’s owned and dying breed: Caught,
while sea mist rises inside the birchleafrains

The leaves down in the slush dampen hard steps.

The lacking; root to crown, severely drains this world.

But, wilted flowers recall that they won against darkness!

WE ARE HERE! CAN NOT LOVE OR BE LOVED ENOUGH!

Welcome, to our rich camp’s unity
there Sun will hand us his friendliest reverence
from forestkissed skies freed from uncertainty
inside of dusk and dawn, dear Light of excellence!

VALUABLE LIFE FINDS THE HIGHEST FUTURE,
SO HASTEN ― STRENGTHEN NEW DAYS ON THE PATH!

RIGHTS TO CLARITY ARE THE WORLDS’ SOLVED ANSWER:

THE GODS WILL REMAIN!
SUNBRANCHES

RAGNAROK WILL COME.

Truth regarding our higher cultures and why they are all similar and appeared around the same time all over our world is easy to answer: The Gods have returned to this world to make a new age; in time after time.

This time the new time to come will be a little different. As the Knowledge of the Gods now will become proven and available everywhere until Ragnarok; and of course after that day until the end of time. Knowledge about the Gods and the Worlds will never again be given any chance to fall out of memory in our world. Any lack of acceptance for our reality will have to face undeniable facts regarding life here. This is our real freedom coming; and it will be good for the good, and never to be caught inside any tiny and useless struggles within the mind.

The fooled into believing that the Gods did not exist will of course be stunned. (I know I was in a mild shock for years, and I had the privilege to know deep down inside from my past.) For some it will be unbearable that they have been controlled by their very own foe to live in utmost filth and under the most extreme degradation. The present state of the world, outside the basic Knowledge, really is as dumb as it possibly can get: Our foe fake being his own foe in order to seize more control through others from pity, threats, a general lack of anything normally high and decent. (A tactic that obviously only could work in a completely deranged society.) These “beings” are making others do their dirty murdering work in exchange for empty promises about a pleasant afterlife. (As if they would have any care about the life for any of the children of the Gods…) It really is a catastrophe area we can see around us for the most part, and if some sane beings did not act against this behind the scenes I assure you the world would be much worse; dead and gone. It is an illusion that Midgard must have any of these “problems” that we all clearly can see and wish to avoid. This world is currently set up to start conflicts that will lead to murder; a usury of people against other people, the poor puppets in the current jokes called “church”, “royalty”, “governments”, “entertainment” and “media” etc. These are just empty vessels that are fed and led against themselves and their kin. These, these made into not caring for any higher life, honour and love, freedom and truth; are reacting strongly against anything of real value for life in Reality. And, what they are led to believe and act like in general is too ridiculous and heartbreaking to watch. You’ve heard all this before on its lower level. Now really try to understand it.

The Gods, or anyone of their low-life foes, do not “know everything”. If anyone could know everything in this War of all Wars, then it would have been over and done thousands of years ago. I am sad to say that there are some ancient set rules in this War that without the very basic Knowledge of the Gods is working against any common sense and free will. (But, rest assured that at least some of us do know more than enough for our survival.) The often expressed brainwashed nonsense that nobody can know anything about our afterlife, reincarnation, the Gods existence, past history, the future, the other worlds, etc. is laughable. This might have been handing down some petty and false sense of “personal might and control” in that senile and egoistical time we are leaving behind us now, but believe me; there are people that actually know much about this. Life at present has been seen while it was in the past written down to try to confirm, and sometimes pretending to be able to alter time…; that is this new time which will take place. Often making fake events that they want people to believe is the foretold story from ancient scribbling’s, and with this simple art of foretelling trying to control our present and our future. How futile…

The War of all Wars is not complicated to understand. The mind will follow what would seem to be accurate and plausible according to the limited knowledge of the person. To explain away and finding a plausible explanation is sadly too common and one of the greatest inner problems humanity has to finally deal with. This explaining away is one of the keys to use if humanity will grow up to become “real humans” and avoid more of their degeneration and slaughter.

We all know that dingbat narcissism and self-hatred has replaced any justified kind of self-esteem and that common sense is largely unknown in the present worldwide mainstream junk-society. There is of course no kind of progression in filth and retarded behavior to be found, as there is nothing new in the state of the low-life to be found anywhere under the sun… The consensus for “normality” is at present in a state of confusing insanity. The only way to look at junk-culture and the present state in all countries is as a sickness that shapes good people into scum, and it truly is nothing more than that.

Acknowledging the fact that the Gods have given their blood to the people; with it their own Knowledge and all the higher cultures is the only way, and I truly and strongly mean the only way for any real human life to survive here in Midgard. There is no such thing as “natural progression” in humanity to be found, not then or now, or anywhere.

Our parasitic foes now live in fear; and hard work comes from their fear of revenge. For their time is over. They will try anything to ensure their unwanted survival in this world, which, and this must be clarified over and over; they own absolutely nothing of. The current situation is far worse than most are able to imagine. In this breaking point in time there will be a crossroad where humanity as a whole will have to really grow up. We need a hard world until Ragnarok. The pitiful minds we see all around us today will be long gone tomorrow.

Ragnarok will come. Anything other than this fact is futile to work for now.

Truth will serve us well in the future to come.

The Gods and humanity will stand united again.

 

PATH TO ODIN

PATH TO ODIN

GUDARNAS HÄGN

Det välkänt påtvingade sveket mot Gudarna och Livet självt formade den mellantid och parantes vi fortfarande är kvar i, och är som de flesta vet eller anar så långt ställt från något önskat eller självvalt för folken som är tänkbart här i Odins ägda värld. Seden, d.v.s. alla våra liv och arvet från Gudarna själva, är bara en liten början att nysta rent i världens kollektiva samvete och historia. Många har bevisligen inte klarat av att på egen hand inse det mest självklara; Att bortom Gudarnas hägn är en människa lämnad till att vara rättslös och oskyddad. Någon hänsyn finns sedan länge inte kvar att skänka vår världs fiender och det har inte heller framkommit några förmildrande omständigheter i Striden. Det vi övertydligt ser, och sedan hundratals år tillbaka har tvingats åskåda är; ”Den brända jordens taktik”; en plundring, ett utnyttjande och en hjärtskärande förnedring av samtliga våra samhällen och kulturer vilka ställts under ett manipulerande vilket övergår förståndet hos flertalet. I första hand har Europa och ”västvärlden” varit, och är fortfarande, onekligen mest utnyttjat och samtidigt det starkaste vapnet för fienden att parasitera på; att nedbryta och vända mot våra andra kulturer i vår värld. Det har alltför länge pågått att missbruka och söndra folken inom och mot varandra med en systematisk hjärntvätt. Denna onekligen extrema parasitering med psykiska och fysiska övergrepp mot alla delar av världen saknar motstycke och påstås samtidigt inom denna illusion vara en normalitet; en naturlighet och en mänsklig progression. Ingalunda. Inget kan vara mer felaktigt. Denna världs förnedring kan svårligen bli mycket värre. Fienden har i förväg; innan den nya tiden inträder, inbillat stora delar av världen att de är deras ”vänner” och ”hjälpare”. Givetvis är de i fullt medvetande över att om folken visste att Gudarna existerade så skulle deras tid här vara slut. Och det är just detta nämnda faktum fienden ständigt strävar efter att dölja och söker att hindra nå det allmänna medvetandet. Det hela har nu så länge pågått och har så långt blivit genomfört att det har likt ett accepterat fel lämnats i fred som varande övermäktigt; detta oaktat faktumet att det endast leder fram till den degeneration och dess medföljande genocid vi alla tydligt kan iaktta. Att någon ens för en sekund kunnat sätta någon som helst tilltro till fiendens löjliga historier och smutsiga icke-läror bevisar världen något ofrånkomligt; mänskligheten är fullständigt maktlös utan Vetandet: Kunskapen om Gudarna. Syftet, den så skenbart lätt utbytbara och skiftande ”planen”, fienden driver fram är att nå fram till vår förnedring och därmed vår död. De känner inte någon slags ära, kärlek eller rättvisa; annat än som ett medel att bruka till fördelar till sin egoism och defekta existens. Alla meningslösa ”ideologiska” trätor och krig, de ständiga övergreppen, allt detta påtvingande måste upphöra att hamna fel. Ty, skulden fienden har till Gudarna och mänskligheten är redan i det närmaste ofattbar. Striden pågår i vardagen för de ovetande under ett tragiskt och smått komiskt sken av tal om fred och progression. Flertalet tvingas ner och nedbryts ständigt under träldomen till att bli ”öppna och mottagliga i sinnet” till vad de själva aldrig skulle önska sig och verkligen inte har någon som helst egen vilja till att vara delaktiga i. Dessa, gjorda till redskap, vilka inte har en aning om vad Striden innefattar; och följaktligen inte någonting alls av verkligt värde för den delen, kommer tyvärr att få lida svårt en tid under sitt uppvaknande till verkligheten och den nya tiden. Fiendens vapen består dels av pornografi i formen av välkänd och välkänt smutsig litteratur vilken de tvingat fram att nå större spridning än någonting annat på denna jord. Dessutom sprids en uppsjö av andra förvirrade åsikter och läror, de s.k. rubbade ”ideologierna”, vilka är gjorda att skenbart konkurrera med deras andra nonsensläror. All denna milt sagt plågsamma dumhet formar de nuvarande icke-kulturerna, propagandan blir efter tvång och upprepningar till slut en oreflekterad och normaliserad ”sanning” att hålla nere de naiva med. Allt detta är till ett tillfälligt understöd för deras tre sjuka huvudläror i formen av s.k. ”monoteism”, vilket som bekant formar en extrem sinnessvaghet. (Det är fullständigt inbegripet att de ändrade ordens dolda och ursprungliga betydelser i den löjligt simpla koden de falskt gömmer sig bakom är medräknad. I vanlig ordning har de parasiterat och i stort sett förstört våra språk till detta onödiga och smutsiga ändamål. För att inte undgå att nämna det omogna manipulerandet av våra andra språk.) Nåväl, denna alltför skenbara intelligens vilken endast kan stjäla och utnyttja, därefter göra de redan tanklösa och veka till fullständigt okunniga är redan hatat av stora delar av världen, men långt ifrån tillräckligt hatat ännu. Fienden har alltför enkelt satt sig över och kontrollerat dessa slagna och tömda på vett i sinnet efter sitt behag. Men, det är faktiskt nära sitt slut nu. Denna mellantid, med dess låga liv fastnat i falskhet och sinnessjuk inbillning, önskar Viet vara ett passerat stadium. Det vore som bekant högst önskvärt att förbjuda dumhet, särskilt när denna dumhet som råder bland slöddret, d.v.s. de icke-vetande om Gudarna och Verkligheten, är direkt dödlig. Någon åtskillnad på några av fiendens ”läror” vilka sprider runt sina meningslösa åsikter likt en vindflöjel behöver inte anställas. Resultatet blir bevisligen ändå någon slags komplett imbecill utan ett enda rätt i sig med snar död som enda hopp om en framtid. Fiendens icke-läror inom dessa skämt som vill påstå sig vara ”religion” och ”politik” etc. ska samtliga bli till vad de i Verkligheten varit hela tiden; ett intet, när Vetandet återkommer med makten till vår värld. De välkända försöken att skylla Gudarna för sina egna smutsiga verksamheter när de i nuläget har alltför stor kontroll över det smutsiga beteendet i världen, blir även i fortsättningen en löjeväckande propaganda; ställt mot det obestridliga faktumet att det är Gudarnas eget blod som brukats, plågats och slaktats i Striden. Att något slags val ens skulle vara möjligt att finna mellan att acceptera eller att kunna förkasta Gudarnas existenser och rättigheter till förmån för detta perversa slödder vilka tagit på sig Odins namn ”Gud” och även namnet av ”änglar” osv. för att sedan låta påskina att de trots Gud, Gudarna och de andra Makterna har en slags allomfattande makt är nästan för pinsamt att tvingas nämna som en självklarhet. Minns och vet att vi strider med Gudarna mot Surt. Allt annat är nonsens. Det Viet just nu befinner sig i är långt värre än vad den näraliggande framtiden kommer att bära med sig med hårdhet och strider i våra länder. Det blir onekligen en bris av lättnad att då och därefter äntligen kunna erhålla våra fullvärdiga liv och att kunna bli till verkliga och värdiga människor; för de allra flesta för första gången i närheten av detta, för en fri och Vetande människa så givande och självklara tillstånd. För oss, vilka levt i tidigare liv; vilket med det sagt är långt ifrån förbehållet alla varelser här, så måste just vi leda in den nya tiden. Vi vill låta denna ruttnade mellantid mellan Gudarnas heiliga tider, mest känd som en parantes i vår världs historia, vara till sorg och hån för kommande tider. (I den mån nu framtiden kommer att kunna återfinna något av dess meningslöshet och orenhet i sitt minne.) Bortom Gudarnas hägn finns endast lidande och död i väntan. Striden är oskiljbar från oss alla. Det är hög tid att starta våra egna liv.

KORPAR

KORPAR