VÅRA LIV, PROBLEMATIK OCH SJÄLVKLARHETER

Våra liv handlar om vilka vi är i grunden och vad vi kan nå fram till att bli. Allt vi är och kan uppnå finns i vår tillhörighet med Gudarna och när detta är i Seden så är det värdefullt för Livets erfarenheter och blir ärat och kvar. Vi hyllar detta som Makternas och vår existens i Livets högsta lag;
Livet som är värdigt att leva.

ALL PROBLEMATIK HAR SIN GRUND I OKUNNIGHET
Att våra alltför orenade fiender, sedan deras oönskade blandning här för några tusen år sedan, har sina ogiltiga anledningar till att motverka våra värdefulla olikheter och identiteter inom alla Gudarnas rena folkslag; hindrande vårt världsarv och vår ärbara historia med syftet att nedslå allt säreget, värdefullt och älskvärt, ska synas noggrant och öppet i Den Nya Tiden för att därefter dömas.
Fienden följer en plan med skräpkulturen: Huvudsyftet är att hindra att Sanningen om Gudarna blir efterlevd i vår värld; vilket när Vetandet och Reningen väl är genomförd igen kommer orsaka att dessa har ingenting att leva på i vår värld och de få överlevande kommer att ivägsändas. Dessa varelser genomdriver, vilket de länge har gjort, sina illdåd med att få dessa att verka osannolika, eller alltför äcklande att vilja vidröra detaljerat; men sammanfattningsvis är det självfallet den värdelösa icke-Asatron, dvs. skräpkulturen, vilken har lämnat sin sorgliga påverkan, format identitetskriser och ständiga meningslösa konflikter bland folkslagen och utifrån detta styrs de skrämmande följdverkningarna fram. Fienden vill desperat synas vara oantastliga, vilket är varje frisk varelse en storartad komik, medan de ständigt utför det lägsta tänkbara mot de normalt rena och upphöjda folkslagen i vår värld, och detta måste för alltid hindras.
Att fienden vill påstå att det är godhet i att nedbryta all kunskap, heder och vett i folken; så att dessa blir passiva, smutsiga, lättkontrollerade och lättare att döda, är inte en godtagbar ursäkt.

DEN KOLLEKTIVA STATUSEN
Ett stärkande av den egna identitetens viktiga och ofrånkomliga kollektiva status ska aldrig ske med ett oskäligt och osant nedvärderande, eller övervärderande, av andras identiteter. Värderingarna för våra egna liv ställda i jämförelser med andra existenser är nonsens och leder fram till undermåliga jämställda prestationer vilken hindrar progression och ger en vriden och felaktig syn på den egna identitetens inre-yttre framtidsmöjligheter. Vi ska samtliga tillåta oss att vara fria och verkligt individuella varelser, vilket är möjligt först efter att ha funnit oss själva; vilket är mycket enkelt med Vetandet. Vi ska leva det rika innehållet i Arvet från Gudarna och de möjligheter vi har i Livet; i Midgård och hemma i det högsta i Asgård. Den överlevnadstaktik vilken i Mellantiden gjorde att många presterat vad som krävs för att högst skenbart kunna överleva sin existens i en meningslös vardag ligger döende på ett slagfält med alltför få vinnare i nuläget: Detta med att faktiskt leva och dö i ynklighet; vara ett meningslöst och okunnigt ingenting, räcker med insikt därom varken mig eller någon annan i längden. Det handlar inte endast om att utföra hjältedåd som den enda storslagna utvägen från sin värdelöshet: Allt i ett högre liv handlar, som sagt var och är; först om att ärligt bli till sig själv med allt vad detta kan innefatta.
Ingen kan undkomma att vi behöver Vetandet om Gudarna, Världarna och Livet, för att kunna bli fullvärdiga och fungerande varelser och leva i vad som krävs till vår överlevnad och seger.

ALLA MOT ALLA?
Att önska och göra vad andra säger och gör, eller bara vara en fåne som tror sig delta i “revolutioner” med ryggdunkandet från fienden i det veka nedbrytande samhället. Detta är oönskade missanpassade beteenden i dessa defekta, kontrollerande och splittrade icke-samhällen där flertalet saknar normalitet och Vetande, medan verklighetsanpassade normala värderingar ses som väldigt svårförståeliga och närmast ouppnåeliga… Som ett exempel har vi alla dessa vilka har lurats till att medverka i illusionen om ett slags; “alla mot alla”, inne i ett urskillningslöst och vettlöst tillstånd där utövaren själv hamnar högre upp om den inbillas psykiskt att den drar ner allt den kan komma åt… Vilket är ett felslut av stora och livshotande proportioner på flera sätt. Saken handlar uteslutande om ett missriktat hat från missnöje med individens egen och kollektiva avsaknad av status i det nuvarande kollapsade tillståndet i icke-samhället. Detta kommer från fiendens undergrävande falska hatspridning; att inte rikta äkta hat rätt mot våra fiender vilka har format dessa pinsamma och splittrande beteenden i alla dessa icke-samhällen är utan all mening.
Få har sett klarhet i alltför mycket när de är så nedslagna och bortkollrade att de har letat efter “sanningar” nere bland fiendens meningslösa skrifters ideologier vilka övertydligt är mordvapen mot att nå klarhet, insikter och överlevnad. När de drabbade av skräpkulturen har lurats till en inre-yttre vägran att nå fram till sina självklara och enda mål i Livet med Gudarna; som om att livet självt då skulle kunna bli statiskt och ointressant, då är detta en chockerande verklighetsfrånvänd okunnighet över vad som finns för oss att kunna nå till och ta del av.
Ta in och hem att verkligen leva medvetet med Gudarnas Svar om Verkligheten: Svaren vilka är grundläggande för allt i vårt liv i denna värld och långt mer.

SJÄLVKLARHETER FINNS!
Innan någon kan bli en människa ställd fri över okunnighetens lidande, vilket genant nog enligt fiendens fabler skulle ge en hånande tröstlön med “karma” i en slags stor gratis återbetalning med kunskap och glädje, så krävs det ett dömande och hindrande av fiendens ovärdiga normers stanker och giftspridning. Verkligheten gnager sig till sist in i de naiva, eller så går dessa under mot de kontrollerade kollektiva “värderingarna” och de drabbade får en livslång förnedring i en hopplös skenvärld och tror att allt som ger sorg ska löna sig i längden… Går det att bli dummare än att inbillas att om man beter sig gott mot våra fiender så kommer man att få en belöning av dessa?
De flesta vill innerst inne ha ett ärbart, rent, högt, rikt och intressant liv, vilket är dessa komplett omöjligt att nå med de felaktiga grunder vilka byggt fram den defekta och i allt frånstötande “normaliteten” i inre fattigdom och de ständigt ointressanta händelserna i Mellantiden; denna i stort sett väntande och värdelösa tid mellan Gudatiderna där de flesta tvingats anpassa sig till felaktigheter och ofta gömma sitt eget liv i ett trälande producerande åt fiendens illa dolda syften. Allt kan verka vara meningslöst i en tid då många länder deklasserats till att se ut som att dessa har för alltid fråntagits sina möjligheter till fortsatt högre liv och sina egna ägda och passande delar i Kulturen och vår värld. Dessa icke-samhällen har i stort endast olika ointressanta maträtter och klimatskillnader till olikheter i skräpkulturens löjliga mono-samhälle att diskutera och jämföra med varandra.
Världen blir ointressantare, fulare och fattigare, för varje dag som går nu.

SJÄLVKLARHETER SKA SEGRA!
Makten i denna värld ska naturligtvis vara där den tillhör och vara till glädje, nytta och självklart hägn för vår värld. Verkligt hög och ren bördsrätt från Asarna och verklig auktoritet ska regera i de som vill vår värld allt väl och har mest Vetande.
När identiteterna kommer att rättas och rättvändas i Den Nya Tiden blir vår medvetna frihet en självklar rättighet med insikten om att vi är levande med Gudarna; och att det är Viet som har en framtid i vår värld.
Det finns föga nytt att komma fram till annat än att vi i Striden omgående ska rena denna vår värld till Den Nya Tidens stora glädje.


VÅRA LIV, PROBLEM OCH SJÄLVKLARHETER

OUTSIDE OF ASA-KNOWLEDGE

Our foes market their false words against our world;

shaping the weak and poor’s filth until their death.

 

Easily led hasten the scum towards impossible possibilities,

tied as unknowing down inside hidden provenances.

 

The silliest imaginable is made into normality to grab after

in your own limitless insufficiency that surely is very sufficient,

likely it is us given full meaningless to search there for more…

 

And the utmost weakest and poorest;

the already dead; outside Asa-knowledge,

paying here with highest imaginable price

inside their unpaid thralldom;

in the filthiest controlled suicide

into the most hopeless condition.

 

The foes blame what they dragged down to their equal, then the world itself,

and when lowest are here held highest it makes the fools into seemingly rich…

 

Throw me here your empty threats and objections until tiring,

but all your fears and your death are now not any real concern.

 

 

May it all be owned us mutually to be repulsed by our foes junk-culture.

 

May death cure what forgetting cannot solve.

 

May the remorse soon be gone.

OUTSIDE OF ASA-KNOWLEDGE

THE NEW TIME

It is most certainly not a hidden secret, or for many anything that can be forgotten that the Worlds and the Gods exist. This is the most repeated, and at the same time the clearest answer our world’s history has to take care of and offer our lives. The only Knowledge that always gets claimed impossible to get affirmed is left for humanity more clearly than anything to see. The most likely and the only really valuable for us all is true.

The New Time that soon will emerge, or rather re-emerge, is one in the line of the Gods’ reincarnations that like a law and rule again will continue shape our world. This time, this must be mentioned, this has been much harder to manifest as the earlier reincarnations of “The Seven Gods” failed to show about four hundred years ago. Anyone who would search for the Knowledge will clearly come to see simultaneous changes that have occurred during thousands of years back inside the people and our Culture in all parts of this world. These mildly put revolutionizing occurrences left traces no one can continue to ignore or cover over with any kind of manipulations.

The Knowledge and the traditions real functions and use will be brought in to a new reminder. With this follows the re-established, improved and repeated renewal of this world. The forming of the high cultures and the correcting recovery of the Knowledge, or sanity if you so wish, are undeniably essential need to humanity as the only possible way back to a healthy honour and dignity in life. The consciousness about the Gods’ existence is also the only self-defence for humanity’s survival. (As always these very simple and clear facts will be fought against in all conceivable ways in the War.)

Ignorance is a deadly weapon and the strongest inner foe, which already done what should be completely unthinkable in all countries; inside our owned societies. The War of all Wars works itself in the open and hidden with certain people, or beings if you wish it mentioned like that, who are mostly unknowing tools where the little parts of Truth they do know of is close to nothing of worth for these; the foes’ shaped and used scum, seeing as this would comprise the fact that they are nothing and lack all rights in our world. We are all forced and involved partakers in the War of all Wars, which to sum it up is about the Might over our shared existence: Our life or our death.

This world now looks mostly like something made to snare anyone that searches after Knowledge and freedom, but this is an illusion aimed at the poor in Knowledge and that state will soon be a bleak memory. The possibilities with using presages in order to prematurely arrange after constructions are being used to the maximal and have shown themselves to be a weapon of unparalleled strength. Undoubtedly has Viet suffered severe defeats long enough, but we now have the greatest gain of truthful; real and working presages until Ragnarok. We must all hold our lives awake inside the Knowledge about the Gods and the War, as there is no choice to be made.

Beyond our Gods that can protect us there is only filth, dumbness, suffering and a final death.

THE NEW TIME

RESTORING WITH THE ORDER OF LIFE

RESTORING WITH THE ORDER OF LIF.

Welcome to some more awareness of reality and what we all in the future will be.

Without at least the basic Knowledge of the Gods and the Worlds existence, there can be no such thing as freedom, or anything valuable in life, to be found here in Midgard.

We are near another new time and it will come to leave us with nothing close to the current state of this world. All illusions will die and life will be worth living. We will need to practice a zero tolerance for anything less than Truth.

Our cultures, or rather the ruins of our high cultures, will be restored. The high cultures, that is the only cultures to be more precise, have extraordinary Knowledge within them: True might and Life itself. In this present lack of the most basic cultivation for the majority of humanity; the Order of Life will take over.

What matters first in all human life is to find the Gods and then yourself. There is no chance for you if not with the Gods. We are not animals roaming the woods for food and shelter without any system to it. We are not animals following deranged lies from a fake “god” that wish to exterminate us. We are children of the real Gods in a system that was structured for protection, survival and our progression; the higher Life itself.

When Truth about human life here is so clear to see for anyone that would care to look at history with some common sense, even though it is hidden for the large part, then there must be something seriously wrong with people. To just settle down with explanations like: “The Gods are not real, they are mythical, so we say… People in the old days were so dumb that they believed them to be real.” That the funny farms are extended to everywhere can never be more visible when a “mind” can be made tiny enough to puke up brainwash like that.

There is nothing normal or good about being led to act against yourself. First the mind and then the body is being raped to become a nothing. Would any sane being care about our foes if they knew our Gods are real? I know that nobody would care the slightest. We will find propaganda in writings aimed at the Gods being just imbecilic; still it leaves a mark for the weak in mind that get easily affected by words. Most can believe only what they are capable to understand, which is perfectly understandable… What we do not know of we cannot really understand fully. That is why there is a teacher for these things.

Life in this world is a defending of our afterlife. It is of importance that the reincarnated are awakened to who they really are. That means that everyone around them has to stay informed and not drag them down. Some of us that lived in Truth and Honour in a somewhat grand past do little to hinder the degeneration of life around us here and now. It is hard, we will be worked against for a while, but our silence would be our death. We know deep down that life is a harsh reality set by ancient rules that if understood right is the highest good. We know who our Gods are.

What matters is what people are on the inside and have knowledge of. To sit in awe over ancient times, buildings, works in metals, clothes or other objects, no matter how great some of it is, cannot be of any major interest now. Our life is more of value than any objects. There is no reason to sit and compare a culture against another culture, as some spend their life with, as it would never prove anything other than it partly came from the Gods work here. We know that already. All the high cultures are pretty much equal. I was in a few of them back in the day.

Life is somewhat static. Some of the Gods will continue to exist. Sadly the highest and best Gods will all die, leaving life here after Ragnarok with the “second rate Gods”, but at least filled with some first rate people. The War of all Wars will continue to be fought in every moment of life no matter what.

I would of course not say anything at all if I did not know that the Gods exist. (People that still are affected by propaganda against the Gods or national romantic paintings and such are clueless to what the Gods are. They just have images in their mind that are not real.) The Gods are here in this world again and I am one of the few that know this as a fact. I am glad that the new time will not be up to my somewhat rambling words to prove… (My English could be a little better as well… My Swedish is excellent so go and learn some if you have any complaints.) Anyhow, it really has cost me dearly just to reach this point in time where I can give out some basic information in a few articles. They say that this world is never thankful for your efforts; this world needs a change.

No matter what I say, or what you might think:

Truth is here to stay and it doesn’t pose.

 

SIGE, ORDER OF LIF, 46 (A KYR ULV)

 

GUDARNAS HÄGN

Det välkänt påtvingade sveket mot Gudarna och Livet självt formade den mellantid och parantes vi fortfarande är kvar i, och är som de flesta vet eller anar så långt ställt från något önskat eller självvalt för folken som är tänkbart här i Odins ägda värld. Seden, d.v.s. alla våra liv och arvet från Gudarna själva, är bara en liten början att nysta rent i världens kollektiva samvete och historia. Många har bevisligen inte klarat av att på egen hand inse det mest självklara; Att bortom Gudarnas hägn är en människa lämnad till att vara rättslös och oskyddad. Någon hänsyn finns sedan länge inte kvar att skänka vår världs fiender och det har inte heller framkommit några förmildrande omständigheter i Striden. Det vi övertydligt ser, och sedan hundratals år tillbaka har tvingats åskåda är; ”Den brända jordens taktik”; en plundring, ett utnyttjande och en hjärtskärande förnedring av samtliga våra samhällen och kulturer vilka ställts under ett manipulerande vilket övergår förståndet hos flertalet. I första hand har Europa och ”västvärlden” varit, och är fortfarande, onekligen mest utnyttjat och samtidigt det starkaste vapnet för fienden att parasitera på; att nedbryta och vända mot våra andra kulturer i vår värld. Det har alltför länge pågått att missbruka och söndra folken inom och mot varandra med en systematisk hjärntvätt. Denna onekligen extrema parasitering med psykiska och fysiska övergrepp mot alla delar av världen saknar motstycke och påstås samtidigt inom denna illusion vara en normalitet; en naturlighet och en mänsklig progression. Ingalunda. Inget kan vara mer felaktigt. Denna världs förnedring kan svårligen bli mycket värre. Fienden har i förväg; innan den nya tiden inträder, inbillat stora delar av världen att de är deras ”vänner” och ”hjälpare”. Givetvis är de i fullt medvetande över att om folken visste att Gudarna existerade så skulle deras tid här vara slut. Och det är just detta nämnda faktum fienden ständigt strävar efter att dölja och söker att hindra nå det allmänna medvetandet. Det hela har nu så länge pågått och har så långt blivit genomfört att det har likt ett accepterat fel lämnats i fred som varande övermäktigt; detta oaktat faktumet att det endast leder fram till den degeneration och dess medföljande genocid vi alla tydligt kan iaktta. Att någon ens för en sekund kunnat sätta någon som helst tilltro till fiendens löjliga historier och smutsiga icke-läror bevisar världen något ofrånkomligt; mänskligheten är fullständigt maktlös utan Vetandet: Kunskapen om Gudarna. Syftet, den så skenbart lätt utbytbara och skiftande ”planen”, fienden driver fram är att nå fram till vår förnedring och därmed vår död. De känner inte någon slags ära, kärlek eller rättvisa; annat än som ett medel att bruka till fördelar till sin egoism och defekta existens. Alla meningslösa ”ideologiska” trätor och krig, de ständiga övergreppen, allt detta påtvingande måste upphöra att hamna fel. Ty, skulden fienden har till Gudarna och mänskligheten är redan i det närmaste ofattbar. Striden pågår i vardagen för de ovetande under ett tragiskt och smått komiskt sken av tal om fred och progression. Flertalet tvingas ner och nedbryts ständigt under träldomen till att bli ”öppna och mottagliga i sinnet” till vad de själva aldrig skulle önska sig och verkligen inte har någon som helst egen vilja till att vara delaktiga i. Dessa, gjorda till redskap, vilka inte har en aning om vad Striden innefattar; och följaktligen inte någonting alls av verkligt värde för den delen, kommer tyvärr att få lida svårt en tid under sitt uppvaknande till verkligheten och den nya tiden. Fiendens vapen består dels av pornografi i formen av välkänd och välkänt smutsig litteratur vilken de tvingat fram att nå större spridning än någonting annat på denna jord. Dessutom sprids en uppsjö av andra förvirrade åsikter och läror, de s.k. rubbade ”ideologierna”, vilka är gjorda att skenbart konkurrera med deras andra nonsensläror. All denna milt sagt plågsamma dumhet formar de nuvarande icke-kulturerna, propagandan blir efter tvång och upprepningar till slut en oreflekterad och normaliserad ”sanning” att hålla nere de naiva med. Allt detta är till ett tillfälligt understöd för deras tre sjuka huvudläror i formen av s.k. ”monoteism”, vilket som bekant formar en extrem sinnessvaghet. (Det är fullständigt inbegripet att de ändrade ordens dolda och ursprungliga betydelser i den löjligt simpla koden de falskt gömmer sig bakom är medräknad. I vanlig ordning har de parasiterat och i stort sett förstört våra språk till detta onödiga och smutsiga ändamål. För att inte undgå att nämna det omogna manipulerandet av våra andra språk.) Nåväl, denna alltför skenbara intelligens vilken endast kan stjäla och utnyttja, därefter göra de redan tanklösa och veka till fullständigt okunniga är redan hatat av stora delar av världen, men långt ifrån tillräckligt hatat ännu. Fienden har alltför enkelt satt sig över och kontrollerat dessa slagna och tömda på vett i sinnet efter sitt behag. Men, det är faktiskt nära sitt slut nu. Denna mellantid, med dess låga liv fastnat i falskhet och sinnessjuk inbillning, önskar Viet vara ett passerat stadium. Det vore som bekant högst önskvärt att förbjuda dumhet, särskilt när denna dumhet som råder bland slöddret, d.v.s. de icke-vetande om Gudarna och Verkligheten, är direkt dödlig. Någon åtskillnad på några av fiendens ”läror” vilka sprider runt sina meningslösa åsikter likt en vindflöjel behöver inte anställas. Resultatet blir bevisligen ändå någon slags komplett imbecill utan ett enda rätt i sig med snar död som enda hopp om en framtid. Fiendens icke-läror inom dessa skämt som vill påstå sig vara ”religion” och ”politik” etc. ska samtliga bli till vad de i Verkligheten varit hela tiden; ett intet, när Vetandet återkommer med makten till vår värld. De välkända försöken att skylla Gudarna för sina egna smutsiga verksamheter när de i nuläget har alltför stor kontroll över det smutsiga beteendet i världen, blir även i fortsättningen en löjeväckande propaganda; ställt mot det obestridliga faktumet att det är Gudarnas eget blod som brukats, plågats och slaktats i Striden. Att något slags val ens skulle vara möjligt att finna mellan att acceptera eller att kunna förkasta Gudarnas existenser och rättigheter till förmån för detta perversa slödder vilka tagit på sig Odins namn ”Gud” och även namnet av ”änglar” osv. för att sedan låta påskina att de trots Gud, Gudarna och de andra Makterna har en slags allomfattande makt är nästan för pinsamt att tvingas nämna som en självklarhet. Minns och vet att vi strider med Gudarna mot Surt. Allt annat är nonsens. Det Viet just nu befinner sig i är långt värre än vad den näraliggande framtiden kommer att bära med sig med hårdhet och strider i våra länder. Det blir onekligen en bris av lättnad att då och därefter äntligen kunna erhålla våra fullvärdiga liv och att kunna bli till verkliga och värdiga människor; för de allra flesta för första gången i närheten av detta, för en fri och Vetande människa så givande och självklara tillstånd. För oss, vilka levt i tidigare liv; vilket med det sagt är långt ifrån förbehållet alla varelser här, så måste just vi leda in den nya tiden. Vi vill låta denna ruttnade mellantid mellan Gudarnas heiliga tider, mest känd som en parantes i vår världs historia, vara till sorg och hån för kommande tider. (I den mån nu framtiden kommer att kunna återfinna något av dess meningslöshet och orenhet i sitt minne.) Bortom Gudarnas hägn finns endast lidande och död i väntan. Striden är oskiljbar från oss alla. Det är hög tid att starta våra egna liv.

KORPAR

KORPAR

VETANDET

Gudarna existerar. (Må vara inte efter allas önskade eller inbillade föreställningar.)

Mänskligheten existerar och härstammar i stort sett helt från Gudarna.

Världarna existerar och är självklara fysiska realiteter.

Striden existerar och är ingenting mer eller annat än rätten och makten.

*

Vi befinner oss samtliga i Striden och ingen är undantagen från deltagande i detta faktum. Gudamakterna, eller något annat slags ”väsen eller varelse” kan givetvis inte skapa någon materia annat än att duplicera sitt blod, sina egna ”Grenar”. (Må vara att det går att med en kraft att förflytta materia, vilket säkert lurar någons ovetande ögon om att skapa materia från intet är möjligt…) Det som gjordes av Gudarna i urtiden är att världar har ”timrats och formats”, inklusive denna värld. De reinkarnerade är en relativt exklusiv skara och flertalet är inte återfödda, vilket de icke-reinkarnerade kan vara väldigt glada över genom att få slippa det extra bagaget. ”Varelser och väsen” som till exempel pysslingar existerar och är även de mänskliga. Liknar det en människa så är det en ”människa”. (En del omskrivna väsen existerar inte, om detta nu behövs förtydligas.) Livet; friheten, fungerande intelligens, rena känslor, lust och vilja, allt detta kan självklart endast finna en verklig och värdig existens inom Vetandet. Själva orsaken till Striden är makten över världarna, självfallet med Odin i centrum.

Striden verkar ständigt inom allt som anses äga ett tillräckligt inflytande till att kontrollera folken med: De mest löjeväckande påståenden hålls i nutiden komiskt nog för troliga och antagliga i stora delar av världen alltmedan Verkligheten; Livets realiteter, hålls för att vara myt eller osanningar att ignorera. Detta kommer att ändras. Gamla falska omskrivningar och gissningar om vår världs historia ställer olustiga anspråk på att vara vetenskap och kallar sig självt för forskning, och tidigare t.o.m. för ”upplysning”, och leder sedan degenerationen vidare i fälla efter fälla. Det är verkligen ingen slump att det viktigaste i Livet undanhålls att nå folken och att denna värld hålls borta från Vetandet då detta är mänsklighetens enda räddning. De förekommande och ständigt nullifierade åsikterna inom s.k. politik, religion, forskning och andra sorters meningslösheter vilka format sig från mellantiden kommer givet att självdö med sin orimlighet överbevisad när ställt i ljuset av Gudarnas existenser. De djupt felaktiga icke-lärorna är blott vapen i grunden, av vilka inga givetvis är värdiga nog att nämna vid något slags separat namn, dessa är i sak löjeväckande och komplett värdelösa för våra liv. De ”nya” vapnen av stulna ord fienden kommer att ställa fram här blir i brytningsskedet in till den nya tiden till ett direkt åtlöje då deras trovärdighet här i Midgård kommer att förbli hjälplöst och nollställt.

Den i skrivande stund ännu förekommande söndringen av folkslagen, manipulationerna av vår världs händelser och historia, ordens tillfälligt ändrade betydelser och utspridandet av falska uppgifter angående Gudarna och folkens ursprung är mer än allvarligt. Detta alltmer äcklande tillstånd i vår värld kommer säkerligen att nekas ens existera av de drabbade till en början, vid den nya tidens snart kommande genombrott; då egoismen och överlevnadstaktiken som finns nedlagt i de okunniga lagren bland folken tvunget kommer att känna sig vara attackerat framför att kunna inse att det är Livet som erbjuds. För i ett önsketänkande nonsens blandat med osed har hjärntvätten normerats i dessa kontrollerade samhällen till den grad att det är snart är när omöjligt att kunna tala om någon människovärdighet att kunna återupprätta för ett flertal. Dessa personer, vilka var och är under fiendens direkta påverkan till att leva i sitt onödiga lidande och sin i högsta grad orättvisa förnedring är givetvis helt utan någon egen skuld. Det bör dock tilläggas att den som tar del av fienden på något sätt och vis har deras skulder att betala.

Intränade beteenden ger ett icke-medvetande och är och var verkligen inte i närheten av dessa bland folkens aldrig nådda frihet och vilja; ett verkligt normalt mänskligt beteende, vilket ger att dessa även svårligen kan dömas moraliskt. Det hela är ändå skrämmande och hjärtskärande. Som en närvarande regel för dessa lurade individer, låt oss smeksamt kalla det att det varit en tillfällig sinnesförvirring, råder att Sanningen är deras absoluta motsats och fiende. Må vara att Sanningen om Gudarna har grumlats ordentligt, men det kvarstår ändå övertydligt för den som söker. Här finns er första och sista hjälp: Förstå Vetandet.

Minns även att det är ett faktum, omöjligt att kunna bestrida, att det bedrivs ”ideologiska” strider som leder fram beteenden till den degeneration vi alla kan se. Att finna vilka som bedriver detta är nästan för lätt att se. Det upplevs provocerande att kunna veta något andra inte vet, och i hjärntvätten ingår alltid ett inbyggt försvarande av de egna falska och värdelösa ”identiteterna”. Men, vad vi initierade faktiskt vet och vad andra inte vet går inte att undkomma. Vad än fienden vill anse om vår existens saknar oss alla egentlig betydelse för nuet och framtiden. Fiendens tid är att betrakta som slut.

Det är fiendens maktspel med maktord vi har att bryta sönder. Vilket faktiskt är oss en futtig bagatell, med tanke på det snart åter mest välkända faktumet i världen:

Odin äger denna värld.

Vi ska återuppta den progression som är ämnad denna värld.

Vi möts i Ragnarök.

VETANDET

VETANDET