IN NIGHT FROST DRAUGHT

Hidden in my last winter abode came Death

alike a frail and excusing crying mourner

and sat down in apprehension, in whispering:

 

Searched here for Life itself to befriend,

in the wounded, in your lone dying

 

We are left here, a shadowfree storm,

holding our rugged words against darkness,

pressing the nights hours; teaching us coldness

 

(Got dragged here through the lands inside darkness

Carried over all the time distances, stones and ices)

 

And cold has just my fairness in its word,

while emptiness,

has its emptiness stuck in the Weave

IN NIGHT FROST DRAUGHT

IN NIGHT FROST DRAUGHT

GUDARNAS HÄGN

Det välkänt påtvingade sveket mot Gudarna och Livet självt formade den mellantid och parentes vi fortfarande är kvar i, och är som de flesta vet eller anar så långt ställt från något önskat eller självvalt för folken som är tänkbart här i Odins ägda värld.

Seden, d.v.s. alla våra liv och arvet från Gudarna själva, är bara en liten början att nysta rent i världens kollektiva samvete och historia. Många har bevisligen inte klarat av att på egen hand inse det mest självklara; Att bortom Gudarnas hägn är en människa lämnad till att vara rättslös och oskyddad. Någon hänsyn finns sedan länge inte kvar att skänka vår världs fiender och det har inte heller framkommit några förmildrande omständigheter i Striden.

Det vi övertydligt ser, och sedan hundratals år tillbaka har tvingats åskåda är; ”Den brända jordens taktik”; en plundring, ett utnyttjande och en hjärtskärande förnedring av samtliga våra samhällen och kulturer vilka ställts under ett manipulerande vilket övergår förståndet hos flertalet. I första hand har Europa och ”västvärlden” varit, och är fortfarande, onekligen mest utnyttjat och samtidigt det starkaste vapnet för fienden att parasitera på; att nedbryta och vända mot våra andra kulturer i vår värld. Det har alltför länge pågått att missbruka och söndra folken inom och mot varandra med en systematisk hjärntvätt. Denna onekligen extrema parasitering med psykiska och fysiska övergrepp mot alla delar av världen saknar motstycke och påstås samtidigt inom denna illusion vara en normalitet; en naturlighet och en mänsklig progression. Ingalunda. Inget kan vara mer felaktigt.

Denna världs förnedring kan svårligen bli mycket värre. Fienden har i förväg; innan den nya tiden inträder, inbillat stora delar av världen att de är deras ”vänner” och ”hjälpare”. Givetvis är de i fullt medvetande över att om folken visste att Gudarna existerade så skulle deras tid här vara slut. Och det är just detta nämnda faktum fienden ständigt strävar efter att dölja och söker att hindra nå det allmänna medvetandet. Det hela har nu så länge pågått och har så långt blivit genomfört att det har likt ett accepterat fel lämnats i fred som varande övermäktigt; detta oaktat faktumet att det endast leder fram till den degeneration och dess medföljande genocid vi alla tydligt kan iaktta. Att någon ens för en sekund kunnat sätta någon som helst tilltro till fiendens löjliga historier och smutsiga icke-läror bevisar världen något ofrånkomligt; mänskligheten är fullständigt maktlös utan Vetandet: Kunskapen om Gudarna.

Syftet, den så skenbart lätt utbytbara och skiftande ”planen”, fienden driver fram är att nå fram till vår förnedring och därmed vår död. De känner inte någon slags ära, kärlek eller rättvisa; annat än som ett medel att bruka till fördelar till sin egoism och defekta existens. Alla meningslösa ”ideologiska” trätor och krig, de ständiga övergreppen, allt detta påtvingande måste upphöra att hamna fel. Ty, skulden fienden har till Gudarna och mänskligheten är redan i det närmaste ofattbar.

Striden pågår i vardagen för de ovetande under ett tragiskt och smått komiskt sken av tal om fred och progression. Flertalet tvingas ner och nedbryts ständigt under träldomen till att bli ”öppna och mottagliga i sinnet” till vad de själva aldrig skulle önska sig och verkligen inte har någon som helst egen vilja till att vara delaktiga i. Dessa, gjorda till redskap, vilka inte har en aning om vad Striden innefattar; och följaktligen inte någonting alls av verkligt värde för den delen, kommer tyvärr att få lida svårt en tid under sitt uppvaknande till verkligheten och den nya tiden. Fiendens vapen består dels av pornografi i formen av välkänd och välkänt smutsig litteratur vilken de tvingat fram att nå större spridning än någonting annat på denna jord. Dessutom sprids en uppsjö av andra förvirrade åsikter och läror, de s.k. rubbade ”ideologierna”, vilka är gjorda att skenbart konkurrera med deras andra nonsensläror. All denna milt sagt plågsamma dumhet formar de nuvarande icke-kulturerna, propagandan blir efter tvång och upprepningar till slut en oreflekterad och normaliserad ”sanning” att hålla nere de naiva med.

Allt detta är till ett tillfälligt understöd för deras tre sjuka huvudläror i formen av s.k. ”monoteism”, vilket som bekant formar en extrem sinnessvaghet. (Det är fullständigt inbegripet att de ändrade ordens dolda och ursprungliga betydelser i den löjligt simpla koden de falskt gömmer sig bakom är medräknad. I vanlig ordning har de parasiterat och i stort sett förstört våra språk till detta onödiga och smutsiga ändamål. För att inte undgå att nämna det omogna manipulerandet av våra andra språk.) Nåväl, denna alltför skenbara intelligens vilken endast kan stjäla och utnyttja, därefter göra de redan tanklösa och veka till fullständigt okunniga är redan hatat av stora delar av världen, men långt ifrån tillräckligt hatat ännu. Fienden har alltför enkelt satt sig över och kontrollerat dessa slagna och tömda på vett i sinnet efter sitt behag. Men, det är faktiskt nära sitt slut nu.

Denna mellantid, med dess låga liv fastnat i falskhet och sinnessjuk inbillning, önskar Viet vara ett passerat stadium. Det vore som bekant högst önskvärt att förbjuda dumhet, särskilt när denna dumhet som råder bland slöddret, d.v.s. de icke-vetande om Gudarna och Verkligheten, är direkt dödlig. Någon åtskillnad på några av fiendens ”läror” vilka sprider runt sina meningslösa åsikter likt en vindflöjel behöver inte anställas. Resultatet blir bevisligen ändå någon slags komplett imbecill utan ett enda rätt i sig med snar död som enda hopp om en framtid. Fiendens icke-läror inom dessa skämt som vill påstå sig vara ”religion” och ”politik” etc. ska samtliga bli till vad de i Verkligheten varit hela tiden; ett intet, när Vetandet återkommer med makten till vår värld. De välkända försöken att skylla Gudarna för sina egna smutsiga verksamheter när de i nuläget har alltför stor kontroll över det smutsiga beteendet i världen, blir även i fortsättningen en löjeväckande propaganda; ställt mot det obestridliga faktumet att det är Gudarnas eget blod som brukats, plågats och slaktats i Striden.

Att något slags val ens skulle vara möjligt att finna mellan att acceptera eller att kunna förkasta Gudarnas existenser och rättigheter till förmån för detta perversa slödder vilka tagit på sig Odins namn ”Gud” och även namnet av ”änglar” osv. för att sedan låta påskina att de trots Gud, Gudarna och de andra Makterna har en slags allomfattande makt är nästan för pinsamt att tvingas nämna som en självklarhet. Minns och vet att vi strider med Gudarna mot Surt. Allt annat är nonsens.

Det Viet just nu befinner sig i är långt värre än vad den näraliggande framtiden kommer att bära med sig med hårdhet och strider i våra länder. Det blir onekligen en bris av lättnad att då och därefter äntligen kunna erhålla våra fullvärdiga liv och att kunna bli till verkliga och värdiga människor; för de allra flesta för första gången i närheten av detta, för en fri och Vetande människa så givande och självklara tillstånd. För oss, vilka levt i tidigare liv; vilket med det sagt är långt ifrån förbehållet alla varelser här, så måste just vi leda in den nya tiden. Vi vill låta denna ruttnade mellantid mellan Gudarnas heiliga tider, mest känd som en parentes i vår världs historia, vara till sorg och hån för kommande tider. (I den mån nu framtiden kommer att kunna återfinna något av dess meningslöshet och orenhet i sitt minne.)

Bortom Gudarnas hägn finns endast lidande och död i väntan.

Striden är oskiljbar från oss alla.

Det är hög tid att starta våra egna liv.

KORPAR

KORPAR

VETANDET

Gudarna existerar. (Må vara inte efter allas önskade eller inbillade föreställningar.)

Mänskligheten existerar och härstammar i stort sett helt från Gudarna.

Världarna existerar och är självklara fysiska realiteter.

Striden existerar och är ingenting mer eller annat än rätten och makten.

*

Vi befinner oss samtliga i Striden och ingen är undantagen från deltagande i detta faktum. Gudamakterna, eller något annat slags ”väsen eller varelse” kan givetvis inte skapa någon materia annat än att duplicera sitt blod, sina egna ”Grenar”. (Må vara att det går att med en kraft att förflytta materia, vilket säkert lurar någons ovetande ögon om att skapa materia från intet är möjligt…) Det som gjordes av Gudarna i urtiden är att världar har ”timrats och formats”, inklusive denna värld. De reinkarnerade är en relativt exklusiv skara och flertalet är inte återfödda, vilket de icke-reinkarnerade kan vara väldigt glada över genom att få slippa det extra bagaget. ”Varelser och väsen” som till exempel pysslingar existerar och är även de mänskliga. Liknar det en människa så är det en ”människa”. (En del omskrivna väsen existerar inte, om detta nu behövs förtydligas.) Livet; friheten, fungerande intelligens, rena känslor, lust och vilja, allt detta kan självklart endast finna en verklig och värdig existens inom Vetandet. Själva orsaken till Striden är makten över världarna, självfallet med Odin i centrum.

Striden verkar ständigt inom allt som anses äga ett tillräckligt inflytande till att kontrollera folken med: De mest löjeväckande påståenden hålls i nutiden komiskt nog för troliga och antagliga i stora delar av världen alltmedan Verkligheten; Livets realiteter, hålls för att vara myt eller osanningar att ignorera. Detta kommer att ändras. Gamla falska omskrivningar och gissningar om vår världs historia ställer olustiga anspråk på att vara vetenskap och kallar sig självt för forskning, och tidigare t.o.m. för ”upplysning”, och leder sedan degenerationen vidare i fälla efter fälla. Det är verkligen ingen slump att det viktigaste i Livet undanhålls att nå folken och att denna värld hålls borta från Vetandet då detta är mänsklighetens enda räddning. De förekommande och ständigt nullifierade åsikterna inom s.k. politik, religion, forskning och andra sorters meningslösheter vilka format sig från mellantiden kommer givet att självdö med sin orimlighet överbevisad när ställt i ljuset av Gudarnas existenser. De djupt felaktiga icke-lärorna är blott vapen i grunden, av vilka inga givetvis är värdiga nog att nämna vid något slags separat namn, dessa är i sak löjeväckande och komplett värdelösa för våra liv. De ”nya” vapnen av stulna ord fienden kommer att ställa fram här blir i brytningsskedet in till den nya tiden till ett direkt åtlöje då deras trovärdighet här i Midgård kommer att förbli hjälplöst och nollställt.

Den i skrivande stund ännu förekommande söndringen av folkslagen, manipulationerna av vår världs händelser och historia, ordens tillfälligt ändrade betydelser och utspridandet av falska uppgifter angående Gudarna och folkens ursprung är mer än allvarligt. Detta alltmer äcklande tillstånd i vår värld kommer säkerligen att nekas ens existera av de drabbade till en början, vid den nya tidens snart kommande genombrott; då egoismen och överlevnadstaktiken som finns nedlagt i de okunniga lagren bland folken tvunget kommer att känna sig vara attackerat framför att kunna inse att det är Livet som erbjuds. För i ett önsketänkande nonsens blandat med osed har hjärntvätten normerats i dessa kontrollerade samhällen till den grad att det är snart är när omöjligt att kunna tala om någon människovärdighet att kunna återupprätta för ett flertal. Dessa personer, vilka var och är under fiendens direkta påverkan till att leva i sitt onödiga lidande och sin i högsta grad orättvisa förnedring är givetvis helt utan någon egen skuld. Det bör dock tilläggas att den som tar del av fienden på något sätt och vis har deras skulder att betala.

Intränade beteenden ger ett icke-medvetande och är och var verkligen inte i närheten av dessa bland folkens aldrig nådda frihet och vilja; ett verkligt normalt mänskligt beteende, vilket ger att dessa även svårligen kan dömas moraliskt. Det hela är ändå skrämmande och hjärtskärande. Som en närvarande regel för dessa lurade individer, låt oss smeksamt kalla det att det varit en tillfällig sinnesförvirring, råder att Sanningen är deras absoluta motsats och fiende. Må vara att Sanningen om Gudarna har grumlats ordentligt, men det kvarstår ändå övertydligt för den som söker. Här finns er första och sista hjälp: Förstå Vetandet.

Minns även att det är ett faktum, omöjligt att kunna bestrida, att det bedrivs ”ideologiska” strider som leder fram beteenden till den degeneration vi alla kan se. Att finna vilka som bedriver detta är nästan för lätt att se. Det upplevs provocerande att kunna veta något andra inte vet, och i hjärntvätten ingår alltid ett inbyggt försvarande av de egna falska och värdelösa ”identiteterna”. Men, vad vi initierade faktiskt vet och vad andra inte vet går inte att undkomma. Vad än fienden vill anse om vår existens saknar oss alla egentlig betydelse för nuet och framtiden. Fiendens tid är att betrakta som slut.

Det är fiendens maktspel med maktord vi har att bryta sönder. Vilket faktiskt är oss en futtig bagatell, med tanke på det snart åter mest välkända faktumet i världen:

Odin äger denna värld.

Vi ska återuppta den progression som är ämnad denna värld.

Vi möts i Ragnarök.

VETANDET

VETANDET

BITTER OCH RÄTTVIS

Det är nu länge sedan mitt liv blev olidligt. Milt sagt outhärdligt. Nåväl, eftersom jag inte finns kvar i det fattbara, likt ett skogshallon eller varför inte en gräsmatta, så föder min sorg och de korta sekunderna av solkad glädje inga blommor. Kanske olikt sipporna som försvann i just denna natt och väntar ett år på att göra sitt ärevarv, men innan de kan leva igen så kommer jag att le igen. Svagt, men jag kommer säkert att le någon gång inom det kommande året. Visst, ett grumlat leende, men det räknas.

Finner högsta giltiga skäl att håna och äcklas av denna myggsvärm av smutsigaste tänkbara dumhet kallad ”samtiden” (Sic!). Ser en död fågel ätas av insekter; vilka ska ätas av fåglar. Det har varit långvarigt pågående. Ja, det där överflödiga kretsloppet. Men, luder har väl å andra sidan aldrig tidigare varit så attraktivt i en så stor omfattning som just nu?

Vi är molnens blod, rinnande

Sorg dammar i sorg

Liv är död.

Forsarna, även åarna, ja, alla vattendrag; bryter sällan fram något nytt och intresseväckande. Livslögnerna flockas, så säkrast är att ljuga ljust och glatt, så körar en käck och hålögd skara dödsdömda. Men, låt andra vara nu! Ingen vill veta något viktigt! Vi har mat på bordet, sa julgrisen! Ögonen glittrade medan hon speglade sig i andras ögon och anpassade sig efter den rådande efterblivenheten. Tänk, tänk på att inte tänka och skada livsviljan, smällarna kan man ta när man blir gammal och har tid för dylika eftertankar, peps fram med eftertryck. Fel. Fel. Fel. Fel. Fel.

Tänker ibland. Hittar tillbaka till de missade möjligheternas land. För mig var det ett slagfält. Hade trots allt, i all misären jag tyvärr är tvingad att kalla mitt liv, trenne riktiga skönheter (av dussinet existerande.) vilka nästan var värdiga mig; och om de spenderade dagarna där hade varit år hade mitt liv varit, eh… gladare. Jag vet att det är ett val, ett val att leva i nuet dvs bearbeta klart och färdigt eller förtränga sina passerade dagar och nätters olustiga lidanden. Själv förträngde jag helt mina dagar efter att de olika besvikelserna blivit till realiteter och vinsten blev sedan till förluster; och det medges att ingen är dummare än undertecknad i vardagens meningslösa, men ack så sorgligt nödvändiga, eh… liv.

Vi män, även en del av de halva männen som skönhet aldrig sett åt, söker den högsta renhet och skönhet som går att finna. Denna ytlighet är, eh… sund. Tyvärr är vi just nu kvar i det sjukaste samhälle som existerat; där det fagra ska besudlas och all verklig skönhet i ”kropp och själ” förnekas och dras ner till förmån för… Ja, det äckligaste och fulaste som går att finna, ”i jämlikhetens namn”. Det är långt värre än bara hat och mord.

Så kväljande och skrämmande,

självsäkert tar ideligen illusionen plats

och kallar sig prövande och förnyande nödvändig…

Min vegeterande tillvaro har haft sina liggsår. Som spelman var min karriär kort och omsusad. Mina världsomspännande resor blev en lek med döden, som slutade ännu värre. Men, jag klandrar bara min framtid för mina tidsresande misstag. Och fiendens orena sökande efter att besudla tar ständigt samma recept…, som om de lögner och fabrikationer de sprider kunde få fastna i Verkligheten. Som om de inte fastnade på fabrikören… Är spådd, förutsagd, lämnad ensam i farleder där skären är mig skenbart övermäktiga. Men, jag är på stranden och tänder mitt dödsskepp till en seger ingen ännu kan ana eller se. Så är min makt.