NYGAMMAL OCH NORMAL UPPLYSNING

Verkligheten och Sanningen är till för att inhämtas med Vetandet. Med insynen i de mest grundläggande kunskaperna om Livet så är det inre levande och värdefullt. Någon annan stig finns inte.
Det finns en del att lära sig om att i klarhet kunna leva rätt efter sina instinkter och insikter: Det första är att man behöver veta “allting” innan det går att räkna fram och inse det minsta rätt. Det andra är att livserfarenheter endast är värdefulla när dessa kan användas till vår Godhet och Ära. Det tredje är att äga Vilja och Renhet till att leva högt med Verklighetens villkor.

KROPPEN
Som levande i en kropp här på Midgård har vi något mer än alla “andevarelser” som existerat; nämligen vår formbara kropp vilken är det värdefullaste som finns för vår Önd och vår fortsatta livsform på Asgård. Kroppen formar vår Önd och gör en kopia av denna. Kroppens renhet är ytterst värdefull då våra kroppar i denna värld har format många andra världars liv; samt den lilla aktiva andevärlden i denna värld. Vi kan nu eller senare välja vårt inre från vår önskade topp i livet, men vi blir då även till den personen vi då var i vår kropp, men vi kan därifrån givetvis fortfarande fortsätta att växa stort i vårt inre.

Människorna har en del egenheter i intellektet och i sitt känsloliv, vi har även kroppsbehåring och annat vilket av naturliga anledningar är drygt till hälften likartade många av djuren på denna planet; vilket är något de i mycket asexuella och robotliknande utomjordiska varelserna söker och saknar i sig. Att skallighet förknippas med att nå dessa främmande kontakter och att medvetna ideal förekommer; helt rakade huvuden och rakade hål för hjässan är något vilket numera ofta har ett glömt och onödigt syfte.

Reinkarnationen kan i denna värld tyvärr bli till ett extremt lidande om man förlorar sitt Vetande och inte lyckas förstå Gudarnas hägn och sin målsättning med sitt eget liv när man hamnar mitt bland förstörda och lättledda nybörjare och fiender i just denna defekta tidsperiod vi nu ska passera och lämna. Vårt inre må ha varit här tidigare och kan mycket väl ha varit en kunnig och sällsynt stark varelse, men oaktat detta så blir varje reinkarnation en nydanad “fusion”, men i stort en tvunget förlorad och tvingad till en förstörd barndom, eller som syftet är i vårt fall; en tänkt kompletterande fortsättning på de tidigare liven. Själva livserfarenheterna från denna värld har ett ganska obetydligt värde; om man inte har ett uppdrag som lärare eller krigare.

Livsvärdet mellan skillnaderna i tätheten i vår egen materia som varande både en kropp och Önd är en extra möjlighet till att kunna använda vår Önd i vår kropp. Vi kan ta oss genom all annan materia och nå vissa av Världarna. Vilket är något undertecknad och tusentals andra har gjort i tusentals år. Därmed inte sagt att ren livsvilja och förmågor är hela Livet och att det skulle vara en bagatell att uppnå en normalt fungerande nivå, men det går i högsta grad.

TIDSRESOR
Tidsresorna är endast till för det fåtal vilka är tillräckligt skickliga och pålitliga för uppgiften. Det finns uppställda portaler i olika delar av världen så det är en enkel sak att göra dessa tidsresor, men att röra sig alltför synligt bland andra tiders mer upplysta och kunniga folkslag i den högre konsten kan visa sig vara svårt att oupptäckt genomföra; och då är resan slut. Enklast är att söka upp personer som är insatta och gömma sig som en “dövstum” iakttagare. En regel är att man ska själv ha varit på platserna man besöker tidigare, vilket i mitt fall lämnar föga värt att sakna.

I min egen handfull tidsresor i detta liv, vilka oftast gjordes med två andra personer, så uppsöktes andra och även oss själva. Vi har format och även hindrat ett par händelseförlopp, vilket har gett oss blandade resultat. Har återhämtat vissa kunskaper i andra tidsåldrar, letat mig fram till kraftplatser och även uppehållit mig i en skogsstuga och arbetat i flera månader. Allt detta och mer för att återkomma till tidpunkten jag reste från. Första nya gången är alltid den intressantaste och numera är viljan svag till att göra några fler resor. Det går givetvis att resa framåt i tiden; vilket gör att man i verkligheten kan vara död sedan länge i den tid man undersöker.

Vet man slutresultatet lagd i tiden så finns ingen större anledning att öda tid och kraft på att försöka ändra något då ens handlingar i sig kan visa sig vara just själva orsaken till slutresultatet, vilket alltid finns fastslaget. Man kan kortfattat säga att okunniga människors allra högsta önskningar är vår normala Verklighet.

UTOMJORDISKHET ÄR EN LITEN DEL I VÅRA LIV
Vad det gäller vår “kidnappade” Nya Tidsålder har den nu i stort blivit omformad till en falsk “New Age” vilken är oduglig. Den produceras och konsumeras av ett fåtal oinvigda och är nu lik en teaterpjäs där våra fiender ofta intar rollerna av att vara utomjordiska existenser och kallar ibland även vår dödade fiende för att vara “den högsta”; något vilket i verkligheten betyder: Han var den lägsta. De försöker även forma ett flertal falska “världsbilder” med motiveringen att detta skulle vara frihet i val… Och helt okända och obetydliga, eller inte ens existerande varelser påstås kunna vara Gudarna själva, eller alternativt “överlägsna” Gudarna förekommer ofta… Dessa tusentals förvirrande åsikter och påståenden är ämnade att hindra att Sanningen om Gudarna når fram till denna värld och normeras.

DEN NYGAMLA STIGEN
Den långa och välkända Stigen med sökandet efter vishet och kunskaper där de flesta är fullt tillräckliga i kapacitet för att nå högt om de ärbart betalar priset, något vilket undertecknad gjort, är vad som finns samtliga att tillgå och Universums samlade Vetande är inte lite att smälta in. Inget är högre ställt.

Vad det gäller mitt ägda Vetande så finns mig föga intresse att praktisera i den högre konsten. När man länge har kunnat allt så finns där föga glöd i intresset, oaktat att ingenting är viktigare.

NYGAMMAL OCH NORMAL UPPLYSNING

TRU KNOW TIME

With crowding around the chopping-block Midgard is slaughtered.

 

The Folk are cut down, far deep in their blood filthied,

deprived of all of their Rights, Honour, Truth and Life.

 

Our foes’ ridiculous lies sit stuck in layers of filth

and wish to pretend that resistance is futile; sat in useless,

spreading dumbness about that countries worth are set in guilt

all while self-defense is hollowed-eyed heckled open and causeless

 

Never trust any opinions to be valid in the War of all Wars.

 

It is burning here everywhere,

time to close the larders

as now the hardest age

stand us already in the doorway

 

Will grows in the towns which here have understood Realities.

 

Aim now our foe towards the grave and write down boundary-lines.

 

TRU come with the uplifting strength and might

and lacks a counterpart ― Raising now the long awaited:

 

MIDGARD, FOR THOUSANDS OF YEARS UNIMAGINABLE PARASITED AND USED

THROUGH OUR FOES FILTHY WORK WILL ARISE NOW! ―

TO BE US ALL FINALLY CLEANSED

 

UNITY.

 

TRU KNOW TIME.

 

ODIN OWNS US ALL.

 

ALL VALUE IS IN OUR LIVES.

 

VIET HAS THE RIGHTS FIRST AND FINAL.

 

THE PEOPLE OWN THEIR MIGHT IN THEIR COUNTRIES.

 

THE TRUTH IS UNDOUBTEDLY ALL FUTURE AND LAW.

RAGNAROK WILL COME.

Truth regarding our higher cultures and why they are all similar and appeared around the same time all over our world is easy to answer: The Gods have returned to this world to make a new age; in time after time.

This time the new time to come will be a little different. As the Knowledge of the Gods now will become proven and available everywhere until Ragnarok; and of course after that day until the end of time. Knowledge about the Gods and the Worlds will never again be given any chance to fall out of memory in our world. Any lack of acceptance for our reality will have to face undeniable facts regarding life here. This is our real freedom coming; and it will be good for the good, and never to be caught inside any tiny and useless struggles within the mind.

The fooled into believing that the Gods did not exist will of course be stunned. (I know I was in a mild shock for years, and I had the privilege to know deep down inside from my past.) For some it will be unbearable that they have been controlled by their very own foe to live in utmost filth and under the most extreme degradation. The present state of the world, outside the basic Knowledge, really is as dumb as it possibly can get: Our foe fake being his own foe in order to seize more control through others from pity, threats, a general lack of anything normally high and decent. (A tactic that obviously only could work in a completely deranged society.) These “beings” are making others do their dirty murdering work in exchange for empty promises about a pleasant afterlife. (As if they would have any care about the life for any of the children of the Gods…) It really is a catastrophe area we can see around us for the most part, and if some sane beings did not act against this behind the scenes I assure you the world would be much worse; dead and gone. It is an illusion that Midgard must have any of these “problems” that we all clearly can see and wish to avoid. This world is currently set up to start conflicts that will lead to murder; a usury of people against other people, the poor puppets in the current jokes called “church”, “royalty”, “governments”, “entertainment” and “media” etc. These are just empty vessels that are fed and led against themselves and their kin. These, these made into not caring for any higher life, honour and love, freedom and truth; are reacting strongly against anything of real value for life in Reality. And, what they are led to believe and act like in general is too ridiculous and heartbreaking to watch. You’ve heard all this before on its lower level. Now really try to understand it.

The Gods, or anyone of their low-life foes, do not “know everything”. If anyone could know everything in this War of all Wars, then it would have been over and done thousands of years ago. I am sad to say that there are some ancient set rules in this War that without the very basic Knowledge of the Gods is working against any common sense and free will. (But, rest assured that at least some of us do know more than enough for our survival.) The often expressed brainwashed nonsense that nobody can know anything about our afterlife, reincarnation, the Gods existence, past history, the future, the other worlds, etc. is laughable. This might have been handing down some petty and false sense of “personal might and control” in that senile and egoistical time we are leaving behind us now, but believe me; there are people that actually know much about this. Life at present has been seen while it was in the past written down to try to confirm, and sometimes pretending to be able to alter time…; that is this new time which will take place. Often making fake events that they want people to believe is the foretold story from ancient scribbling’s, and with this simple art of foretelling trying to control our present and our future. How futile…

The War of all Wars is not complicated to understand. The mind will follow what would seem to be accurate and plausible according to the limited knowledge of the person. To explain away and finding a plausible explanation is sadly too common and one of the greatest inner problems humanity has to finally deal with. This explaining away is one of the keys to use if humanity will grow up to become “real humans” and avoid more of their degeneration and slaughter.

We all know that dingbat narcissism and self-hatred has replaced any justified kind of self-esteem and that common sense is largely unknown in the present worldwide mainstream junk-society. There is of course no kind of progression in filth and retarded behavior to be found, as there is nothing new in the state of the low-life to be found anywhere under the sun… The consensus for “normality” is at present in a state of confusing insanity. The only way to look at junk-culture and the present state in all countries is as a sickness that shapes good people into scum, and it truly is nothing more than that.

Acknowledging the fact that the Gods have given their blood to the people; with it their own Knowledge and all the higher cultures is the only way, and I truly and strongly mean the only way for any real human life to survive here in Midgard. There is no such thing as “natural progression” in humanity to be found, not then or now, or anywhere.

Our parasitic foes now live in fear; and hard work comes from their fear of revenge. For their time is over. They will try anything to ensure their unwanted survival in this world, which, and this must be clarified over and over; they own absolutely nothing of. The current situation is far worse than most are able to imagine. In this breaking point in time there will be a crossroad where humanity as a whole will have to really grow up. We need a hard world until Ragnarok. The pitiful minds we see all around us today will be long gone tomorrow.

Ragnarok will come. Anything other than this fact is futile to work for now.

Truth will serve us well in the future to come.

The Gods and humanity will stand united again.

 

PATH TO ODIN

PATH TO ODIN