1 SIGFRIDSSON I KLARHET IMMA

 

2 thoughts on “1 SIGFRIDSSON I KLARHET IMMA

  1. Du är Sveriges intressantaste människa i alla kategorier. Jag har boken om dig och läste om den nyligen. Har trott länge nu att du var död. Nu vet jag att så inte är fallet. Allt väl åt din väg.

Leave a fogprint

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s