I KLARHET ― IMMA

GLÄDJE! Smid här i din styrka, 

var ständigt Viet ädlaste vishet att famna 

och ljuvande glittra, glimma, I KLARHET ― IMMA

*

SANNING! Äran är all kärlek, 

Livet segrat högt och värdigt genom ensamma

hemligheter hällda blodet, I KLARHET ― IMMA 

*

MAKTER! Öppna vår Verklighet, 

nu varsamt vidrör skyarnas ristade mylla 

och vaksamt låt oss stanna kvar, I KLARHET ― IMMA 

I KLARHET ― IMMA

I KLARHET ― IMMA

Leave a fogprint

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s